Giáo Xứ Phương Nghĩa

Địa Chỉ

Đường: 03 Lý Tự Trọng
Thành phố: Kon Tum

Phường/xã: Thắng Lợi
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Antôn Vũ Đình Long
Giáo dân: 6500
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

ThứGiờ LễĐịa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai05g00Nhà Thờ
Ba05g00Nhà Thờ
17g30Nhà Thờ
05g00Nhà Thờ
Năm 05g00Nhà Thờ
17g30 Nhà Thờ
Sáu 05g00Nhà Thờ
Đầu tháng có Chầu lúc 19g00
Bảy05g00Nhà Thờ Đầu tháng có đọc kinh hang đá lúc 19g00
Chúa Nhật05g15Nhà Thờ
08g00Nhà Thờ
16g00Nhà Thờ

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(22/07/2021) KONTUM