Giáo Xứ Phaolô Pleiku

Địa Chỉ

Đường: 325 Nguyễn Viết Xuân
Thành phố: Plei Ku

Phường/xã: P. Hội Phú
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Albertô Maria Nguyễn Văn Đáp, CRM
Giáo dân: 882
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phaolô trở lại
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
18h00 Nt Chính  
Ba      
18h00 Nt Chính  
     
18h00 Nt Chính  
Năm      
18h00 Nt Chính  
Sáu      
18h00 Nt Chính  
Bảy      
18h00 Nt Chính  
Chúa Nhật  8h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính  
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(22/07/2021) KONTUM