Giáo Xứ Tân Hương

Địa Chỉ

Đường: 540 Nguyễn Huệ
Thành phố: Kon Tum

Phường/xã: Thống Nhất
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Đỗ Hiệu.
Giáo dân: 2332.
Giáo họ trực thuộc: Không

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

ThứGiờ Lễ
Ngày thường05g00
Chúa Nhật05g30
09g30
17g30

Lược Sử Giáo Xứ Tân Hương

WGPKT(25/11/2021) KONTUM