Cáo Phó: Bà Cố Maria Nguyễn Thị Xuân

Văn Phòng TGM kính báo:

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

Gia Đình cha Giuse Nguyễn Sỹ Sinh

linh mục phó xứ H’Bông, Giáo hạt Chư Sê

và nữ tu Maria Nguyễn Thị Hương Giang

thuộc Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt

 

Trân trọng báo tin:

Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ XUÂN

Sinh năm 1958, tại Hà Tĩnh

Địa chỉ: Thôn Tung Chrêh, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Thuộc Giáo xứ Ia Dreng, Giáo phận Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 01h30’ Thứ Ba, ngày 14. 11. 2023

Hưởng thọ 65 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 14h30’ Thứ Năm, ngày 16. 11. 2023

tại Nhà Thờ Ia Dreng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ sự

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Bà Cố MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P

WGPKT(14/11/2023) KONTUM