Ngày 06/12: Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Thầy Giảng, Tử Đạo

Thánh

GIUSE NGUYỄN DUY KHANG

Thầy giảng (1832 – 1861)

Ngày tử đạo: 06 tháng 12 năm 1861

Các quan có bắt Đức cha Hermosilla – Liêm thì cũng chẳng tha tôi. Đức cha có được chết vì Đạo, thì tôi cũng được phúc ấy.

Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang sinh năm 1832 tại làng Cao Mại, xã Trà Vi, huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình. Thân phụ mất sớm, cậu được thân mẫu dưỡng  dục nên con người điềm tĩnh, dũng cảm và đạo hạnh.

Năm 1845, cậu Khang vào Nhà Chúa và được cha Matthêu Năng, dòng Đa Minh, chăm sóc dạy dỗ trong gần mười năm. Sau đó, cậu nhận áo dòng Đa Minh và được gửi vào Chủng viện Kẻ Mốt để chuẩn bị lãnh chức linh mục.

Ngày 05-8-1861, vua Tự Đức ban hành sắc chỉ phân sáp tín hữu, cấm Đạo gắt gao hơn. Chủng viện Kẻ Mốt bị đóng cửa rồi sau bị tàn phá theo lệnh vua. Đức cha Hermosilla – Liêm lên đường trốn khỏi làng Kẻ Mốt, về ẩn trú trong một hang động tại Thọ Ninh. Ý Chúa định cho thầy Khang đi theo giúp Đức cha. Thầy Khang xếp đặt mọi việc và bảo vệ cho Đức cha khi thầy mới 29 tuổi.

Đức cha Hermosilla – Liêm và thầy Khang bị bắt, bị giải về công đường Hải Dương. Ngày 01-01-1851, Đức cha Hermosilla bị trảm quyết. Thầy Khang bị giam cầm hơn một tháng với hai lần bị tra tấn khủng khiếp. Thầy bị trận đòn dã man vì không chịu khai nơi ẩn trốn của các vị đạo trưởng. Lần thứ hai, thầy bị đánh 120 roi. Trong tù, sống chung với giáo dân, thầy tổ chức đọc kinh  chung và làm việc thống hối, đền tội để chuẩn bị lãnh nhận phúc tử đạo.

Ngày 06-12-1861, thầy Nguyễn Duy Khang chịu trảm quyết tại pháp trường Năm Mẫu (Hải Dương), được chôn ngay tại nơi xử án. Đến năm 1867, thi hài được cải táng đưa về an vị ở nhà nguyện họ Kẻ Mốt.

Thầy Giuse Nguyễn Duy Khang được nâng lên bậc chân phước ngày 20-5-1906 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách “Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ