Ngày 22/02: Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

 

KÍNH TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

 

Hôm nay, kính nhớ ngày Chúa Giêsu đặt thánh Phêrô làm thủ lãnh các tông đồ, thay mặt Chúa chăm sóc cai quản Hội thánh Người sáng lập ở trần gian: “Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nỗi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. ( Mt.16, 18-19 ).

Thánh Lê-ô Cả xác quyết: “Trong tất cả thiên hạ, chỉ một mình thánh Phê-rô được chọn để đứng đầu các dân tộc được kêu gọi, để hướng dẫn các tông đồ và giáo phụ. Thế nên, dù trong dân Chúa có nhiều linh mục và mục tử, chính thánh Phê-rô điều hành tất cả. Đang khi Đức Kitô cai trị mọi người với tư cách là thủ lãnh. Chúa đã ban cho ngài danh dự cao cả và kỳ diệu, được dự phần vào quyền năng của Chúa. Và nếu Chúa muốn ban cho các vị thủ lãnh khác ơn gì chung với ngài, thì bao giờ Chúa cũng dùng ngài để ban cho họ tất cả những gì Chúa không từ khước ban cho những người khác”.

Hội Thánh lập lễ này để mừng ngày thánh Phêrô đến Rôma, sau bảy năm ngự toà ở An-ti-ô-ki-a. Theo ý Chúa, vị thủ lãnh các Tông đồ đến lập toà tại Rôma, làm trung tâm điểm của toàn thể Hội Thánh, đồng thời đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho thành phố này, vì lúc đó, dân thành còn theo ngoại giáo, thờ lạy bụt thần. Chúng ta hãy nghe chính thánh Phêrô thuật lại việc ngài đem lương dân trở lại đạo Chúa: ” Các tông đồ và anh em ở Giuđê nghe biết những người ngoại bang đã theo đạo Chúa. Khi Phêrô đã trở lên Giêrusalem, thì các tín hữu trong số những kẻ chịu cắt bì tranh luận với người, mà rằng: “Ông đã vào nhà kẻ chưa chịu cắt bì và ăn chung với họ!”. Phê-rô bèn theo thứ tự mà giải bày mọi sự cho họ rằng: “Tôi đương ở thành Giốp-bê cầu nguyện, trong khi ngất trí, tôi thấy điều kỳ lạ, có vật gì giống tấm vải lớn cột bốn chéo, từ trên trời thòng xuống tận tôi. Tôi nhìn chăm chăm, xem kỹ thì thấy trong đó có các loài bốn cẳng dưới đất, thú rừng, loài bò sát và chim trên trời. Tôi cũng nghe tiếng phán cùng tôi rằng: Hỡi Phê-rô, hãy đứng dậy, làm thịt và ăn. Tôi đáp lại: Lạy Chúa, chẳng vậy, vì không hề có vật gì phàm tục hay bất khiết vào miệng tôi bao giờ”. ( Cv. 11, 1- 8 ).

Nhờ ơn Chúa phù trợ, thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng đầu tiên của Hội thánh đã biến nơi trung tâm ngoại giáo này thành trung tâm công giáo. Ngai toà của vua chúa ngoại đạo trở thành tông toà của vị thủ lãnh Giáo hội. Chính nơi đây, vị Tông đồ Cả sẽ thi hành chức vụ thánh hoá, giáo huấn và cai quản toàn thể Dân Chúa trên khắp hoàn cầu.

Mừng ngày lễ trọng đại này, chúng ta hết lòng cám ơn Chúa, vì Người đã thiết lập Hội Thánh làm bí tích cứu rỗi chúng ta. Đặc biệt, Người đã cho thánh Phêrô đến Rôma thành lập tông toà, làm trung tâm Giáo hội.

Mặt khác, chúng ta cám ơn Chúa vì Người đã thương cho chúng ta nhận biết Người, gia nhập Hội thánh Người là đạo thật, là đường độc nhất đưa dẫn chúng ta đến hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh viễn trên trời. Đồng thời chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta luôn trung thành bền đỗ tin theo Người, tuân phục Đức Giáo Hoàng là Đại diện của Người. Chúng ta cũng cầu xin cho các giáo phái đã tách lìa Hội thánh, được hiệp nhất lại trong một ràng chiên và một chủ chăn, theo đúng ý Chúa muốn.

* Quyết tâm: Hằng ngày, tôi cám ơn Chúa đã thương cho tôi gia nhập Hội thánh. Và xin cho mọi dân tộc, mọi nước được kết hợp tronh một ràn chiên, dưới quyền một chủ chăn.

* Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã thiết lập Hội thánh trên nền tảng vững bền là lời tuyên xưng của thánh Phêrô. Xin gìn giữ Hội thánh khỏi nao núng giữa cảnh đời thử thách gian nan.

 

Trích sách: “GƯƠNG CÁC THÁNH”, Tập 1

(Gương các Thánh theo niên lịch phụng vụ)

Tác giả: LMTV

Thư viện HĐGM Việt Nam

WGPKT(21/02/2023) KONTUM