Ngày 23/02: Thánh Pô-ly-ca-pô, Giám Mục, Tử Đạo

Gương thánh nhân:

Thánh Pô-li-cáp nổi tiếng thánh thiện trọn hảo và thông minh chính trực. Ngài được phước quen biết nhiều môn đệ Chúa, sống gần gũi thân mật và học hỏi với các ngài. Đặc biệt,thánh nhân thân thiết với Tông đồ Gioan, là môn đệ được Chúa Giêsu quý mến hơn hết. Chính Gioan tông đồ đã đặt ngài làm Giám mục Suyệt-na khoảng năm 96.

Ngoài việc chăm lo cho đoàn chiên trong giáo phận, thánh nhân còn có tinh thần chung, luôn nghĩ đến lợi ích của toàn thể Hội thánh. Lúc trên 80 tuổi, ngài còn đến Rôma gặp Đức Giáo Hoàng A-ni-cê-tô, bàn về thời gian mừng lễ Phục Sinh. Đối với miền Tiểu Á, ngài được mọi người kính nể, và đã gây nhiều ảnh hưởng tốt đẹp. Người ngoại giáo thường gọi ngài là “Thầy của người Á châu, là Cha của Kitô hữu, là người phá hủy các thần minh”.

Vì ảnh hưởng của ngài lớn lao như thế, nên khi cuộc bắt đạo xảy ra, ngài đã bị lùng bắt trước hết. Mặc dù ngài đã nhận lời giáo đoàn ẩn mình nơi miền quê để lo cho giáo dân, nhưng quân lính cũng kiếm tìm tới bắt ngài. Khi thấy họ đến, ngài vui vẻ tiếp đón họ, đãi họ ăn uống vì thấy họ cực khổ đói khát tìm kiếm ngài. Và sau khi cầu nguyện ngài nộp mình cho họ dẫn về Rôma.

Viên tổng trấn bảo ngài bỏ đạo, chối Chúa, nhưng ngài thẳng thắn trả lời:

– Đã 86 năm tôi phụng sự Chúa, và Người luôn ban ơn lành cho tôi, làm sao tôi có thể chối bỏ Người? Người là Đấng dựng nên tôi và là Đấng cứu độ tôi.

Viên tổng trấn hăm doạ:

– Tôi có nhiều thú dữ. Tôi sẽ cho chúng xé xác ông.

– Xin quan cho chúng đến xé nát thân xác tôi đi. Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Đấng đã chịu chết cứu chuộc tôi.

– Ông khinh thường thú dữ. Tôi sẽ thiêu sống ông.

Thánh nhân thưa:

– Xin cứ thiêu sống tôi. Tôi chỉ chịu thiêu đốt một lúc để được thưởng đời đời. Tôi chỉ sợ thứ lửa đời đời thiêu đốt những kẻ bất lương.

Giáo đoàn Xơ-miếc-na tường thuật cuộc thiêu sống thánh nhân như sau: Khi lửa đã sẵn, Pô-li-cáp tự mình cởi y phục và dây lưng ra, rồi ngài muốn tự mình cởi giày ra nữa. Trước đây ngài không làm được như vậy là vì giáo dân nào cũng muốn làm người thứ nhất được sờ vào thân thể ngài; ngay cả trước khi tử đạo, ngài đã được người ta tôn kính vì đời sống thánh thiện của ngài. Bây giờ người ta đem đồ nghề tới quanh ngài để sửa soạn phóng hoả. Người ta định đóng đinh ngài, nhưng ngài bảo:

– Thôi cứ để tôi như thế này.. Đấng ban sức cho tôi chịu được lửa, cũng sẽ ban sức cho tôi đứng yên được trên đống củi mà không cần đóng đinh giữ tôi.

Thế nên người ta không đóng đinh ngài, chỉ cột ngài lại thôi.

Bị trói rồi, hai tay ghì về sau lưng, ngài thật như con chiên được chọn trong bầy để hiến tế làm hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Ngước mắt lên trời, ngài nguyện rằng;

– Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha của Con diễm phúc Cha hằng yêu quí là Đức Giêsu Kitô. Nhờ Người, chúng con đã nhận biết danh Cha. Lạy Chúa các thiên thần, Chúa của muôn sức mạnh; trước long nhan Cha, con chúc tụng Cha đã thương cho con được phúc nhìn thấy ngày này, để con được nhập hàng ngũ các tử đạo mà uống chén của Đức Kitô, con Cha, hầu hồn xác sẽ được phục sinh sống đời đời vĩnh cửu, hưởng ơn trường sinh bất tử nhờ Chúa Thánh Thần. Xin cho con ngày hôm nay được đến trước nhan Cha cùng với các vị tử đạo, như là hy lễ phong phú đẹp lòng Cha, như Cha đã sữa soạn và báo cho con biết trước. Và giờ đây, Cha đang thực hiện vì Cha là Thiên Chúa thật, bao giờ cũng nói đúng.

Thế nên, con chúc tụng Cha vì mọi sự. Con ca ngợi tôn vinh Cha, nhờ vị Thượng tế đời đời ở trên trời là Đức Giêsu Kitô, Con yêu quí của Cha. Nhờ Người, sáng danh Cha, sáng danh Người và sáng danh Thánh Thần bây giờ và mãi mãi. Amen.

Thế là người ta đốt lửa thiêu sống ngài. Nhưng khi thấy ngài chưa chết, một binh sĩ đã lấy giáo đâm ngài. Và linh hồn ngài như cánh chim câu bay thẳng về trời vào ngày 23 tháng 2 năm 155.

Quyết tâm: 

Noi gương thánh Pô-li-cáp, hết lòng lo rao giảng đạo Chúa, mưu tìm ích lợi chung cho Hội thánh, và hy sinh mạng sống vì phần rỗi tôi và mọi người.

Lời nguyện: 

Lạy Chúa tể càn khôn, Chúa đã cho thánh Giám mục Pô-li-cáp vào hàng ngũ các anh hùng tử đạo. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, mà ban cho chúng con cùng người uống chén đắng của Chúa Kitô, để mai ngày được sống lại và hưởng phúc trường sinh.

 

Trích sách: “GƯƠNG CÁC THÁNH”, Tập 1

(Gương các Thánh theo niên lịch phụng vụ)

Tác giả: LMTV

Thư viện HĐGM Việt Nam

WGPKT(21/02/2023) KONTUM