Ngày 27/05: Thánh Augustinô Cantuariô.

Ảnh: santodelgiorno.it

Thánh Augustinô Cantuariô là đan viện phụ của đan viện thánh Anrê ở Rôma. Đức Thánh Cha Grêgôriô Cả đã chọn ngài và bốn mươi đan sĩ khác thực hiện một sứ vụ truyền giáo cao quý. Họ sẽ đến rao giảng Tin mừng nước Chúa cho dân tộc Anh. Đan phụ Augustinô và các đan sĩ liền bắt đầu cuộc hành trình. Khi đến miền nam nước Pháp, người ta báo cho các ngài biết rằng dân Anh rất hung bạo. Các đan sĩ cảm thấy chùn chân, chán nản và thất vọng. Họ xin Augustinô trở về thưa với Đức Thánh Cha hãy bỏ đi ý định. Và họ đã thực hiện. Nhưng Đức Thánh Cha lại xin họ tới nước Anh một chuyến nữa. Đức Thánh Cha nói rằng dân Anh rất muốn lãnh nhận đức tin Công giáo. Vì thế, năm 596, các đan sĩ lại lên đường đến nước Anh.

Các vị thừa sai được vua Êtôbơ tiếp đón rất nồng hậu. Vợ của vua là một bà hoàng người Pháp theo đạo Công giáo. Khi vừa đặt chân lên đất liền, các đan sĩ đã xếp thành một cuộc rước. Họ vừa đi vừa hát thánh vịnh. Họ mang theo một cây Thánh Giá và một bức ảnh Đức Chúa Giêsu. Nhiều người đã lãnh nhận sứ điệp của các đan sĩ. Chính vua Êtôbơ cũng chịu phép Thanh tẩy vào dịp lễ Hiện Xuống năm 597. Cùng năm ấy, đan phụ Augustinô được tấn phong làm giám mục.

Thánh Augustinô thường gởi thư xin đức thánh cha những lời khuyên bảo. Và đức thánh cha Grêgôriô cũng ban cho ngài nhiều lời khuyên. Đề cập về các phép lạ thánh Augustinô Cantuariô đã làm, Đức Thánh Cha nói: “Con phải vui mừng trong niềm lo sợ và sợ hãi trong sự vui mừng vì hồng ân này!” Ngài có ý nói Augustinô hãy nên vui mừng vì nhờ các phép lạ mà dân Anh đã trở lại đường ngay nẻo chín nhưng cũng nên cẩn phòng để khỏi kiêu căng tự mãn.

Tại vùng Cantuariô, thánh Augustinô xây cất một ngôi thánh đường và một đan viện mà đan viện này trở nên quan trọng nhất ở Anh. Augustinô cũng được chôn táng tại đó. Thánh Augustinô Cantuariô qua đời ngày 26 tháng Năm năm 605, bảy năm sau cuộc hành trình đến nước Anh.

Khi cha mẹ hoặc những vị hữu trách bảo ta làm một việc gì đó, chúng ta hãy làm. Nếu công việc dường như khó khăn hoặc giả như chúng ta không thích công việc đó, chúng ta hãy xin thánh Augustinô Cantuariô trợ giúp.

 

Susan Helen Wallace, Fsp

“Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ”

“Saints for Young Readers”

Dịch giả: Đa Minh M Nguyễn Xuân Lộc, CMC

eBookCacThanhDanhChoBanTre (pdf)

WGPKT(26/05/2023) KONTUM