Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm C

Làm Giàu Trước Mặt Chúa

(Gv 1,2.2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21)

  1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 18 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ toàn thể cuộc đời Chúa Giêsu trên thế gian. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cách sử dụng của cải đời này cho hợp lý.

Của cải cần thiết cho đời sống mỗi người. Con người cần có của để sống và giúp đỡ tha nhân. Nhưng con người thường ham mê của cải quá mức, đến nỗi quên cả hạnh phúc Nước Trời, nên hôm nay Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người “hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, lo thu tích của cải trên trời”.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết vâng nghe theo Lời Chúa dạy là cần phải chăm lo tích trử của cải thiêng liêng trên trời.

  • BÀI ĐỌC I: (Gv 1,2 ; 2,21-23)

Sách Giảng viên nhắc con người nhớ: của cải đời này chỉ là phù vân, nay còn mai mất. Cần khôn ngoan sử dụng của cải mình khó nhọc làm ra để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.

  • BÀI ĐỌC II: (Cl 3,1-5 . 9-11)

Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu hãy từ bỏ con người cũ tội lỗi, sống nên người mới theo gương Chúa Kitô, để trở nên hình ảnh đích thực của Thiên Chúa, là siêng năng làm việc lành hằng ngày.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

  • Chủ tế:    Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu bảo mọi người lo làm việc lành phúc đức để bảo đảm cho hạnh phúc thiên đàng. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện:

  1. Chúa Giêsu sống nghèo khó khi nói: “Con chim có tổ, nhưng Con Người không có nơi tựa đầu”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh biết sống khó nghèo theo gương Chúa,/ luôn quan tâm giúp đỡ những ai đang gặp đau khổ,/ bệnh tật,/ nghèo đói / để giúp họ có cuộc sống hạnh phúc hơn.
  2. Tiền bạc không đem lại hạnh phúc thật sự cho con người,/ trái lại làm nhiều người trở nên hư hỏng./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người / biết sử dụng đúng đắn tiền bạc có được nhờ lao động lương thiện,/ để nuôi sống bản thân gia đình/ và cứu giúp người cùng khổ kém may mắn.
  3. “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó,/ vì Nước Trời là của họ”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / luôn làm theo Lời Chúa dạy,/ biết sống tin thần nghèo khó của Tin mừng,/ để nhận được phần thưởng Nước Trời vinh phúc.
  4. Làm giàu trước mặt Chúa là sốt sắng thờ phượng Chúa/và thương cứu giúp mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết làm giàu bằng cách tôn thờ Chúa hằng ngày,/ sống bác ái yêu thương,/ giúp đỡ những ai gặp hoạn nạn,/ và chia sẻ cơm áo cho kẻ đói nghèo.
  • Chủ tế:      Lạy Đức Giêsu,

Xin cho chúng con biết khôn ngoan tích trữ kho tàng trên trời bằng những việc lành phúc đức của chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(03/08/2019) KONTUM