Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm C

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lần Chuổi Tháng Mân Côi (7 Tháng 10)

(Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay chúng ta hiệp cùng Hội Thánh long trọng mừng kính Ðức Mẹ Mân Côi. Tước hiệu Ðức Mẹ Mân Côi được truyền bá vào năm 1208, do việc Ðức Mẹ hiện ra với thánh Ða Minh, chỉ dạy cách lần chuỗi Mân Côi, để xin Chúa giúp Giáo Hội Pháp khỏi hiểm họa lạc giáo Anbigoa (Albigeois).

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn lành hồn xác cho chúng ta và mọi người.

 • BÀI ĐỌC I:  (Cv 1,12-14)

Sau khi tiển đưa Chúa Giêsu về trời, các tông đồ cùng với các thánh nữ và Ðức Mẹ trở về nhà, ở đó các Ngài tụ họp cầu nguyện, để xin Chúa Thánh Thần xuống phù giúp các ngài.

 • BÀI ĐỌC II: (Gl 4,4-7)

Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho Con Một Người sinh làm con Ðức Maria, để chúng ta được làm nghĩa tử và đồng thừa tự với Ðức Maria.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Nhờ sự khiêm tốn vâng lời của Ðức Maria mà Thiên Chúa đã thực hiện ơn cứu chuộc loài người. Chúng ta quyết tâm noi gương Mẹ và tha thiết cầu xin :

 1. Nhờ lần chuỗi Mân Côi mà Giáo Hội Pháp thoát khỏi thảm họa lạc giáo./ Xin cho mọi thành phần dân Chúa / siêng năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày / để được Mẹ phù trì giúp đỡ mọi việc trong đời sống hằng ngày.
  • Chúng ta cùng cầu xin Chúa
 2. Thiên Chúa đã chọn Ðức Maria làm Mẹ Chúa Giêsu,/ và Chúa Giêsu đã trối Ðức Mẹ làm Mẹ chúng ta./ Xin Mẹ thu nhận chúng ta làm con của Mẹ / và hằng thương cứu giúp chúng ta khi gặp gian nan thử thách,/ để chúng ta tin nhận Đức Giêsu / và bước đi trong chân lý của Ngài.
  • Chúng ta cùng cầu xin Chúa
 3. Mẹ Maria được sứ thần chào mừng đầy ơn phúc./ Thiên Chúa ở cùng Mẹ./ Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa / cho chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa,/ thêm sức mạnh cho người yếu đau,/ an ủi kẻ buồn sầu,/ tha thứ người tội lỗi,/ ban ơn cứu độ và phúc bình an cho tất cả mọi người.
  • Chúng ta cùng cầu xin Chúa
 4. Ðức Mẹ đã khiêm tốn vâng lời Chúa / và tận tâm phục vụ Chúa./  Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ trong năm tình yêu, hôn nhân và gia đình,/ luôn nhắc nhỡ gia đình mình,/ biết noi gương Mẹ,/ khiêm nhường vâng theo thánh ý Chúa,/ tuân giữ Lời Chúa / và gắn bó cùng Chúa trọn đời .
  • Chúng ta cùng cầu xin Chúa
 • Chủ tế: Lạy Chúa,

Xin cho chúng con siêng năng lần chuỗi Mân Côi như Ðức Mẹ dạy, để được Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn lành phần hồn phần xác cho chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM C

(Kb 1,2-3.2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 27 thường niên. Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết tầm quan trọng của đức tin, và đức khiêm nhượng trong đời sống Kitô hữu.

Chỉ có đức tin bằng hạt cải, chúng ta cũng có thể làm nhiều việc phi thường. Nhưng không phải vì đó mà sinh lòng kiêu căng tự đắc, một phải khiêm nhường tin tưởng trông cậy Chúa.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa ban thêm đức tin và lòng khiêm nhượng cho chúng ta, để chúng ta kiên vững trong mọi nghịch cảnh và nhìn nhận mình là đầy tớ vô dụng của Chúa.

 • BÀI ĐỌC I: (Kb 1,2-3 ; 2,2-4)

Ngôn sứ Habacúc kêu trách Chúa vì bị thử thách nặng nề. Ông than thở với Chúa về những cảnh bất công cứ tồn tại và những người ác cứ nhởn nhơ. Nhưng Chúa cho ông biết: “Người công chính sẽ được cứu thoát nhờ lòng thành tín của họ”.

 • BÀI ĐỌC II: (2Tm 1,6-8 . 13-14)

Thánh Phaolô kêu gọi Timôtêô đừng ngả lòng trước những khó khăn mục vụ, nhưng hãy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, phải bền tâm tin cậy và trung thành trong nhiệm vụ Chúa giao, bất chấp khó khăn nghịch cảnh trong đời sống.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa dạy chúng ta sống khiêm tốn và tin tưởng Chúa, chúng ta chân thành cám ơn Chúa và thành khẩn kêu xin :

 1. Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo con cái sống khiêm tốn / và vững lòng tin cậy Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / luôn nêu gương sáng khiêm nhượng và lòng tin kiên định / biết tìm phương thế củng cố đức tin của toàn thể dân thánh Chúa / để nhờ đó, / đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 2. Nhân loại càng ngày càng kiêu ngạo,/ cho rằng mình làm được tất cả mà không cần Thiên Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nhân loại nhớ rằng:/ con người là tạo vật bất toàn bất lực do Thiên Chúa tạo dựng,/ nên họ cần phải biết khiêm nhường,/ tin tưởng vào Chúa / để được Chúa đoái thương. 
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 3. Tin là gắn bó với Chúa / là dấn thân theo Người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu nhiệt tình sống đức tin,/ dám xả thân vì Chúa và vì anh em,/ xin cho những ai đang gặp khó khăn thử thách nặng nề / biết tin tưởng phó thác vào Chúa, để được Chúa cứu giúp đỡ nâng.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 4. Sống tin tưởng và luôn giữ lòng khiêm tốn sẽ được Chúa thương./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết sống khiêm nhu với đức tin bền vững,/ biết noi gương Đức Mẹ / vâng theo thánh ý Chúa trong đời sống đạo thường ngày,/ để được Chúa yêu thương trợ giúp.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 • Chủ tế: Lạy Chúa,

Xin ban thêm đức tin và lòng khiêm nhượng cho chúng con, để chúng con xứng đáng làm con cái Chúa và được Chúa thương ban ơn phù trợ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.