Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A (CN 26.02.2023)

DẪN LỄ

 (St 2,7-9.3,1-7; Rm 5,12-19: Mt 4,1-11)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 1 Mùa Chay, mùa sám hối tội lỗi, gia tăng ăn chay cầu nguyện bố thí, để được sống lại với Chúa.

Lời Chúa hôm nay cho biết: Con người ai cũng bị thử thách cám dỗ. Adong Eva tổ tiên chúng ta đã sa ngã. Chúng ta cũng nhiều lần lầm lỗi, chỉ có Chúa Giêsu biết vâng theo thánh ý Thiên Chúa Cha nên đã chiến thắng các chước cám dỗ.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu: Luôn vâng phục Thiên Chúa để thắng các chước cám dỗ thử thách.

1. BÀI ĐỌC I: (St 2,7-9.3,1-7)

Sách Sáng Thế cho biết: Sau khi được Chúa dựng nên, Adong Eva sống rất hạnh phúc. Nhưng ông bà đã nghe lời ma quỷ phạm tội kiêu ngạo, nên bị Chúa phạt khốn khổ, gây hậu quả thảm khốc cho loài người.

2. BÀI ĐỌC II: (Rm 5,12-19)

Thánh Phaolô xác quyết: Do Adong Eva kiêu ngạo làm theo ý riêng mà loài người bị phạt. Nhưng nhờ Chúa Giêsu vâng lời làm theo ý Chúa Cha mà mọi người được cứu rỗi.

———————————–

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:   Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ nhờ vâng theo thánh ý Chúa Cha. Chúng ta quyết noi theo gương Người và tha thiết cầu nguyện :

1. Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo con cái mình tuân hành thánh ý Chúa / để được cứu rỗi./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / luôn chu toàn sứ mạng Chúa giao,/ bằng cách dùng lời giáo huấn và gương sáng hướng dẫn mọi người tuân giữ lề luật và Thánh ý Chúa. 

2. Con người ngày nay sống giữa các thứ cạm bẫy của tiền của,/ thú vui,/ danh vọng./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết noi gương Chúa Giêsu,/ sống giản dị đơn hèn,/ tức là chọn Thiên Chúa hơn chọn cuộc sống vật chất giàu sang danh vọng ở đời.

3. Tổ tiên chúng ta kiêu ngạo / cậy sức mình nên sa ngã phạm tội./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết sống khiêm nhường,/ luôn tôn vinh Chúa và trông cậy nơi Ngài,/ để thắng được các chước cám dỗ.

4. Chúa Giêsu nhờ cậy dựa vào Chúa Cha / mà chiến thắng ma quỷ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, / biết tạo niềm vui cho gia đình mình biết làm theo Lời Chúa,/ xin ơn trợ giúp của Chúa /để chiến chiến thắng những thú vui vật chất / hầu sống xứng đáng làm con cái Chúa. 

Chủ tế:  Lạy Chúa,

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ, cho chúng con siêng năng cầu nguyện ăn chay bố thí hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.

WGPKT(22/02/2023) KONTUM