Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A (CN 19.03.2023)

DẪN LỄ

 (1Sm 16, 1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9, 1-41)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Mùa Chay, mùa sám hối tội lỗi, gia tăng cầu nguyện ăn chay bố thí, cùng chết với Chúa Giêsu để được cùng sống lại với Người.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta theo Chúa, là Ánh Sáng soi dẫn chúng ta vượt qua gian nan thử thách ở đời, để về đến Quê Hương thật của chúng ta, như người mù được Chúa Giêsu chữa sáng mắt trong Tin Mừng hôm nay.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta bền đổ theo Chúa, là Ánh Sáng soi đường dẫn lối chúng ta về cõi trường sinh.

2. BÀI ĐỌC I: (1Sm 16, 1b.6-7.10-13a)

Chúa sai ngôn sứ Samuen xức dầu cho Ðavít làm vua thay thế vua Saulê đã lỗi nghĩa với Chúa. Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn vua Ðavít từ ngày đó.

3. BÀI ĐỌC II: (Ep 5,8-14)

Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu đã lãnh nhận phép Rửa Tội phải sống nên con cái Chúa là Ánh Sáng, bằng cách xa lánh các việc đen tối xấu xa, luôn ăn ở lương thiện, công bình, chân thật.  

———————————–

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:   Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Ánh Sáng đã ban cho chúng ta Ánh Sáng đức tin. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện :

1. Hội thánh có sứ mạng đem Chúa là Ánh Sáng đến cho mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh hoàn thành sứ mạng,/ đem ánh sáng Tin Mừng cho muôn dân,/ bằng lời rao giảng, cầu nguyện và gương sáng hằng ngày.

 2. Con người hiện đang mắc nhiều chứng bệnh khốn khổ,/ trong đó có bệnh mù lòa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho y học ngày càng phát triển,/ để chữa lành đôi mắt và đem lại ánh sáng cho họ.

3. Người tội lỗi không nhận ra sai lầm của mình là người mù lòa về phần hồn,/ còn khốn khổ đáng sợ hơn bị mù lòa phần xác,/ vì không biết việc lành phải làm,/ điều dữ để lánh./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương chữa họ khỏi cơn bệnh mù phần hồn nguy hại nầy.

4. Chúa là Ánh Sáng đức tin cho mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết kiến tạo một gia đình đạo đức thánh thiện trong đức tin / để được Chúa soi sáng,/ dẫn lối đưa đường về Quê Trời hưởng phúc muôn đời.

Chủ tế:  Lạy Chúa,

Chúa là Ánh Sáng muôn dân. Xin thương soi sáng mọi người nhìn biết tin kính Chúa, để được muôn đời hạnh phúc. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(14/03/2023) KONTUM