Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A (CN 18.12.2022)

 (Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24)

 

DẪN LỄ

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 4, Chúa nhật sau cùng của Mùa Vọng, mùa trông đợi Chúa đến cứu độ chúng ta.

Lời Chúa hôm nay cho biết chỉ còn ít ngày nữa Chúa sẽ đến ở cùng chúng ta, chia sẻ thân phận hèn mọn với chúng ta, và dẫn chúng ta về cõi trời là quê hương thật của chúng ta. Thánh Giuse cũng là người quan trọng không thể thiếu, Ngài đã đóng góp vào Mầu nhiệm cứu rỗi nhân loại.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho tất cả chúng ta được trở nên thánh thiện như Mẹ Maria và thánh Giuse. Xin Chúa đến ở cùng chúng ta, để tâm hồn chúng ta chứa chan ơn lành và bình an. Xin Chúa nâng đỡ hướng dẫn chúng ta trên đường về Quê Trời.

2. BÀI ĐỌC I: (Is 7,10-14)

Ngôn sứ Isaia tiên đoán: Một trinh nữ sẽ sinh con trai, đặt tên là Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.  Cũng vậy, đang khi loài người tội lỗi khước từ ơn cứu giúp của Chúa, Chúa đã không giận dữ, nhưng vẫn dự tính chương trình cứu chuộc đầy tình thương và không thể ngờ được.

3. BÀI ĐỌC II: (Rm 1,1-7)

Thánh Phaolô khẳng định Chúa Cứu Thế sẽ đến như lời các ngôn sứ đã báo trước. Người thuộc dòng dõi vua Ðavít và là Con Thiên Chúa tối cao. Người đến kêu gọi chúng ta làm dân thánh của Người.

 

___________________________ 

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Với lời “Xin Vâng” của Ðức Mẹ và sự vâng lời của Thánh Giuse, Thiên Chúa Ngôi Hai đã xuống thế làm người. Chúng ta hoan hỉ đón rước Chúa và khẩn khoản cầu xin :

1. Hội Thánh có sứ mạng giúp Chúa sinh ra trong tâm hồn mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thành phần Hội Thánh / luôn được dồi dào ơn Thánh Thần / để hăng say chu toàn sứ mạng loan báo ơn cứu chuộc của Chúa / và làm gương bằng đời sống yêu thương bác ái hằng ngày.

2. Nhân loại ngày nay đang đau khổ vì bạo lực hận thù,/ vì nghèo khổ, bệnh tật,/ xa gia đình và đang gặp thử thách./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa đến ở cùng họ,/ an ủi và nâng đỡ họ / để họ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa,/ nhờ đó con người biết sống hòa thuận thương yêu nhau hơn. 

3. Đức Mẹ đã thưa “xin vâng” và Chúa đã đến ở trong cung lòng Mẹ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho chúng ta noi gương Mẹ,/ biết vâng nghe theo Lời Chúa,/ biết mau mắn giúp đỡ nhau thi hành thánh ý Chúa,/ để luôn sẵn sàng đón rước Chúa vào tâm hồn chúng ta. 

4. Thánh Giuse đã vâng lời Chúa rước Ðức Mẹ về nhà./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ nhất là những bậc gia trưởng/ biết noi gương thánh cả Giuse trong mọi việc hàng ngày,/ biết chọn làm vui lòng Chúa hơn danh tiếng trước mặt người đời,/ luôn vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy. 

Chủ tế:  Lạy Chúa, Chúa thương cho Con Chúa sinh ra làm người ở cùng chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành tin theo Chúa và làm theo Lời Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.


WGPKT(13/12/2022) KONTUM