Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B

Chúa Chiên Lành

(Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18)

1, DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Chúng ta hoan hỷ mừng Chúa sống lại. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa Phục Sinh làm Mục Tử tốt lành, hy sinh mạng sống vì chúng ta, chịu khổ nhọc tìm chiên lạc, để có một đàn chiên và một chủ chăn… Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh Mục Tu Sĩ.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa Phục Sinh là Mục Tử của chúng ta. Xin cho chúng ta nên chiên ngoan của Chúa, luôn tin theo Chúa, sẵn sàng hiến dâng đời sống phục vụ Chúa. Và xin Chúa gọi thêm nhiều người làm linh mục tu sĩ để rao giảng đạo Chúa.

2. BÀI ĐỌC I: (Cv 4,4-12)

Sau khi chữa lành người bại liệt, thánh Phêrô bị các nhà lãnh đạo bắt tra hỏi nhờ ai người đó được khỏi. Thánh nhân xác quyết nhờ danh Chúa Kitô, là Ðấng họ đã đóng đinh thập giá. Chính Ðấng đó cứu rỗi mọi người.

3. BÀI ĐỌC II: (1Ga 3,1-2)

Thánh Gioan chứng tỏ Chúa thương yêu chúng ta, cho chúng ta làm con của Người. Và đến ngày tận thế, Người còn cho chúng ta nên giống người, sống vĩnh cửu với Người.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B

Chúa Chiên Lành

Chủ tế:   Anh chị em thân mến,

Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh mục và tu sĩ, chúng ta cầu xin Chúa sai đến đoàn chiên Chúa những chủ chăn tốt lành như lòng Chúa mong muốn.

1. Hội thánh được Chúa giao chăm sóc đoàn chiên là các tín hữu trên khắp thế giới./ Chúng ta hãy cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh / đều tích cực quan tâm đến việc nâng đỡ,/ đào tạo / và chọn lựa những người xứng đáng với ơn gọi làm Linh mục và tu sĩ,/ để họ trở thành những mục tử nhân lành hy sinh cho đoàn chiên.

 2. Trên thế giới hiện nay còn nhiều người chưa thuộc đàn chiên Chúa./ Chúng ta hãy cầu xin cho tất cả những mục tử trong Hội Thánh / noi gương Đức Giêsu là Mục tử tốt lành / biết chăm lo cho đoàn chiên Chúa đã trao phó,/ để mọi người nhìn biết tin kính Chúa,/ và để chỉ có một đoàn chiên và một chủ chăn.

 3. “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít”./ Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người trẻ biết lắng nghe tiếng gọi của Chúa,/ quảng đại đáp trả tiếng gọi ấy / và hy sinh làm thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao la này.

 4. Hôm nay là ngày cầu cho ơn thiên triệu./ Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người làm cha mẹ trong giáo xứ chúng ta / sẵn sàng đóng góp vào công cuộc đào tạo linh mục, tu sĩ,/ bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh giúp đỡ hằng ngày,/ biết giáo dục và hướng dẫn con cái sống tinh thần Tin Mừng / để cống hiến cho Hội Thánh những mầm giống ơn gọi tốt lành.

 Chủ tế:      Lạy Chúa Giêsu ,

Chúa là Mục tử nhân lành, xin cho chúng con luôn sống nên chiên ngoan của Chúa. Xin chọn chúng con làm tông đồ mở mang Nước Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(16/04/2024) KONTUM