Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm A (CN 29.01.2023)

DẪN LỄ

(Xp 2,3.3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Chúa nhật trước, Chúa Giêsu đã loan báo Nước Chúa. Hôm nay, Người công bố ai sẽ được làm công dân trong Nước đó: đó là những kẻ có tâm hồn nghèo khó, sống hiền hòa, chấp nhận đau khổ, khao khát đức công chính, biết thương người, lo xây dựng hòa bình và sẵn sàng hy sinh vì Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống như những người Chúa đã nêu trên, để được làm công dân Nước Trời.

2. BÀI ĐỌC I: (Xp 2,3.3,12-13)

Ngôn sứ Xôphônia kêu gọi dân Chúa sống khó nghèo, công chính, khiêm nhu và luôn tìm đến Chúa, để được Người thương giải thoát khỏi nô lệ lầm than và được hưởng tự do và phúc lộc.

3. BÀI ĐỌC II: (1Cr 1,26-31)

Thánh Phaolô nhắc tín hữu Côrintô và chúng ta nhớ: Chúa hủy diệt kẻ kiêu căng. Người dùng những gì thế gian cho là điên dại hèn kém để hạ nhục kẻ kiêu ngạo quyền thế.

———————————–

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:     

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu thương dạy tám mối phúc thật, để mọi người thực hiện mà được vào Nước Trời. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó/ và ăn ở hiền hòa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn sống hiền hòa nghèo khó,/ để được vào Nước Trời hưởng phước muôn đời. 

2. Phúc cho ai lo phiền sầu khổ và khao khát sống công chính./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người sẵn lòng vác thánh giá hằng ngày/ và sống công minh chính trực,/ để được vào Nước Trời hưởng phước muôn đời.

3. Phúc cho ai thương xót người và xây dựng hòa bình./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau,/ để được vào Nước trời hưởng phước muôn đời.

4. Phúc cho ai bị ngược đãi vì chính đạo./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho giáo hữu cộng đoàn giáo xứ chúng ta sẵn lòng chịu khổ nhục vì Chúa,/ để được vào Nước trời hưởng phước muôn đời.

Chủ tế:      Lạy Chúa Giêsu,

Chúa thương dạy chúng con “tám mối phúc thật” để được làm công dân Nước Trời. Xin thương giúp chúng con thực hiện hằng ngày. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(26/01/2023) KONTUM