Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B

 (Ðnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 4 thường niên. Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay cho biết: Sau 30 năm sống ẩn dật, Chúa Giêsu đã công khai đi loan báo Tin Mừng khắp nơi. Hôm nay Người giảng dạy trong hội đường Ca-phát-na-um, chữa người bị quỷ ám. Mọi người đều thán phục giáo huấn và uy quyền của Người, nhất là ma quỷ phải vâng lệnh Người, và nhìn nhận Người là Ðấng Thánh của Thiên Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta suốt đời tin theo Chúa Giêsu là Ðấng quyền năng cao cả, để được Người thương gìn giữ che chở chúng ta.

2. BÀI ĐỌC I: (Ðnl 18,15-20)

Ông Môisen báo trước về một vị ngôn sứ sẽ rao giảng cho dân chúng lời của Thiên Chúa. Người sẽ thông truyền cho họ các điều Chúa dạy. Vị đó chính là Chúa Giêsu sẽ đến giảng dạy muôn dân.

3. BÀI ĐỌC II: (1Cr 7,32-35)

Thánh Phaolô thúc giục tất cả mọi người hoàn toàn chuyên tâm vào Chúa, nhưng ngài đặc biệt đề cao những người sống đồng trinh vì họ có thể phục vụ Chúa nhiều hơn.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Ðấng Thánh của Thiên Chúa. Người đến dạy dỗ chúng ta và trừ khử ma quỷ. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin:

1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho muôn dân nhờ quyền năng của Chúa Giêsu./ Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh / tận tâm chu toàn sứ mạng,/ rao giảng Lời Chúa và minh chứng đức tin bằng chính đời sống thánh thiện của mình.

2. Ma quỷ lôi cuốn loài người theo nó,/ gây chia rẽ hận thù khắp nơi./ Xin cho mọi người nhận biết và tránh xa những mưu chước của ma quỹ,/ biết yêu thương nhau,/ biết hướng về Chúa,/ tin tưởng Chúa là Ðấng toàn năng/ và giàu lòng thương xót,/ để Chúa đến trợ giúp chúng ta.

3. “Ðàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa,/ đàn bà không có chồng thì thuộc trọn về Chúa”./ Xin cho những người sống khiết tịnh,/ nhất là các linh mục và tu sĩ,/ luôn chuyên tâm lo việc nhà Chúa,/ tận tâm phụng sự Chúa và phục vụ anh em.

 4. Chúa giảng dạy đầy uy quyền,/ khiến ma quỷ kính phục và mọi người khen ngợi./ Xin cho các tín hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết tin tưởng vào quyền năng của Chúa / và thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu,

Chúa cho Con Chúa xuống thế làm người dạy dỗ và khử trừ ma quỷ cho chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin kính Chúa và làm theo Lời Chúa dạy. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(25/01/2024) KONTUM