Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Năm B

 (Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Hôm nay lễ Hiển Linh, mừng ngày Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà chiêm tinh, là đại diện lương dân được nhận biết Chúa là Ðấng Cứu Ðộ muôn dân, là Ánh Sáng soi mọi tâm hồn.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa muốn cứu độ mọi người. Chúa đã cho Con Một Người xuống thế để nên Ánh Sáng dẫn đưa mọi người vào Vương Quốc của Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa thương tỏ mình ra cho những người chưa biết Chúa, và cho chúng ta trở nên ánh sao dẫn đưa anh chị em chúng ta đến với Chúa.

2. BÀI ĐỌC I: (Is 60,1-6)

Ngôn sứ Isaia loan báo Chúa là Ánh Sáng soi dân Người, giải thoát dân Người khỏi lầm than đau khổ. Muôn dân tuôn đến với họ, mang của cải đến cho họ vì có Chúa là Ánh Sáng ngự giữa họ.

3. BÀI ĐỌC II: (Ep 3,2-3a.5-6)

Thánh Phaolô cho dân Do Thái biết Chúa Cứu Thế không đến cho riêng họ, mà cứu độ mọi dân nước, để tất cả các dân tộc đều trở thành “đồng một thân thể” với Đức Kitô, “đồng thừa tự”, “đồng thông phần” ơn cứu độ và được thừa hưởng gia nghiệp với Người.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Lễ Hiển Linh – Năm B

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa thương đến cứu độ mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản nài xin.

1. Chúa đã dùng ánh sáng sao lạ dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến thờ lạy Chúa./ Xin cho các thành phần Hội Thánh trở nên ánh sáng soi cho mọi người nhìn biết Chúa / và tìm đến tin thờ Ngài.

 2. Chúa đến cứu độ mọi người,/ nhưng nhiều người chưa nhìn biết Chúa./ Xin Chúa ban ơn cho mọi thành phần dân Chúa/ biết tuân giữ lề luật Chúa, / biết sống bác ái yêu thương đồng loại,/ để trở nên những ngôi sao sáng dẫn đường cho người ngoại giáo tìm đến với Chúa.

 3. Chúa đến giải thoát con người khỏi lầm than đau khổ / và đưa họ đến bến bình an./ Xin Chúa thương nâng đỡ những người sầu khổ vì hận thù,/ bạo lực,/ nghèo đói,/ bệnh tật,/ và giải thoát họ khỏi chốn lầm than tội lỗi.

 4. Chúng ta là tín hữu của Chúa./ Chúa mời gọi chúng ta dẫn đường cho mọi người đến với Chúa./ Xin cho cộng đoàn xứ đạo chúng ta biết quảng đại đáp lại lời Chúa,/ bằng cách chu toàn bổn phận đức tin của mình,/ sống bác ái và làm gương sáng hằng ngày,/ để lôi kéo mọi người tìm đến Chúa.

 Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đến cứu độ mọi người. Xin cho toàn thể nhân loại nhận biết Chúa là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất, để được sống muôn đời. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con .

WGPKT(04/01/2024) KONTUM