Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu – Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A (CN 26.03.2023)

DẪN LỄ

(Ed 37, 12-14; Rm 8, 8-11; Ga 11, 1-45)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 5 Mùa Chay và là Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay, mùa sám hối tội lỗi, gia tăng cầu nguyện, ăn chay, bố thí, cùng chết cho tội lỗi với Chúa Kitô để cùng được sống lại với Người.

Lời Chúa trong tuần chay sau hết này dạy chúng ta mạnh mẽ tin theo Chúa, là sự sống lại và là sự sống muôn đời.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta trung thành bền đổ tin theo Chúa, để được sống lại hưởng phúc muôn đời.

2. BÀI ĐỌC I: (Ed 37, 12-14)

Dân Chúa đang bị lưu đày bên Ai Cập như ở trong cõi chết. Chúa sai ngôn sứ Êdêkien báo cho dân biết lòng thương xót và ý định của Ngài: Chúa sẽ cứu họ sống, cho họ trở về xứ sở.

3. BÀI ĐỌC II: (Rm 8, 8-11)

Thánh Phaolô xác quyết: dù thân xác chúng ta phải chết vì tội lỗi, Chúa Thánh Thần cũng sẽ cho chúng ta được sống và được nên công chính.

———————————–

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:   Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu hứa ban sự sống và sự sống lại cho những ai tin Người. Chúng ta quyết tâm tin Chúa và khẩn thiết cầu xin:

1. Hội Thánh là Nước Chúa ở trần gian./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn tinh tuyền thánh thiện,/ là nguồn an bình và tỏa lan sức sống dồi dào khắp mọi nơi,/ để đem lại hạnh phúc và sự sống muôn đời cho nhân loại. 

2. Mọi người đều phải chết,/ nhưng chết không phải là hết / mà đi vào cõi sống khác./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người nhận ra cuộc sống đời này ngắn ngủi, tạm bợ,/ từ đó biết dùng cuộc sống hiện tại làm việc lành phúc đức / để lo cho cõi sống hạnh phúc đời sau.

3. Nhiều người ngày nay khinh thường mạng sống Chúa ban:/ họ tự sát hoặc giết hại trẻ sơ sinh vô tội./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết sống nhân bản hơn, biết tôn trọng mạng sống mình và kẻ khác.

4. Tai hại hơn hết,/ nhiều người ngày nay giết chết linh hồn bằng tội lỗi sa đọa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ luôn trung thành với ơn gọi hôn nhân,/ giữ mình thanh sạch,/ nếu có lỡ phạm tội thì ăn năn sám hối / để được Chúa thứ tha / và được thông phần vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu,

 Chúa thương thân phận hèn mọn tội lỗi chúng con. Chúa chịu chết cứu chúng con được sống. Xin cho chúng con hết lòng tin theo Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(22/03/2023) KONTUM