Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm B

(Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 5 Phục Sinh, là mùa chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại. Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta sống liên kết chặt chẽ với Chúa Kitô Phục Sinh, như cành nho gắn liền với cây nho, để đời sống chúng ta sinh hoa trái thiêng liêng là phần rỗi linh hồn, như Lời Chúa Giêsu hứa: “Ai ở lại trong Thầy… người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,5).

Chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ, mừng Chúa Phục Sinh là Cây Nho thật của Chúa Cha. Xin cho chúng ta luôn sống kết hợp mật thiết với Người, để được sinh bông trái tốt lành.

2. BÀI ĐỌC I: (Cv 9,26-31)

Ông Saolê đang bắt đạo Chúa thì được Chúa thương gọi trở lại làm tông đồ và lấy tên là Phaolô. Ông nhiệt thành rao giảng đạo Chúa, và can đảm chịu gian khổ vì Chúa.

3. BÀI ĐỌC II: (1Ga 3,18-24)

Thánh Gioan xác quyết: chỉ những ai thành tâm giữ luật mến Chúa yêu người bằng việc làm cụ thể mới được sống an vui, và được Chúa nhậm lời khi cầu nguyện.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm B

Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Chúa Phục Sinh kêu gọi chúng ta sống kết hợp với Người để được sinh bông trái. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin:

1. Hội thánh có sứ mạng giúp mọi người sống kết hợp với Chúa / để sinh hoa trái phần rỗi./ Xin cho Hội Thánh luôn hiệp thông với Đức Giêsu / nhờ phụng vụ và các Bí tích,/ để có thể sinh nhiều hoa trái trong việc phục vụ và truyền giáo.

 2. Nhiều người ngày nay xa lìa Chúa / vì ham mê của cải danh vọng lạc thú./ Xin Chúa cho có nhiều Kitô hữu biết sống công chính,/ biết hy sinh hãm mình / để làm gương giúp họ quay về với Chúa / là nguồn an vui hạnh phúc thật.

 3. Chúa muốn mọi người sống kết hợp với Chúa để sinh hoa trái thiêng liêng / là phần rỗi linh hồn./ Xin cho các Kitô hữu luôn sống liên kết với Chúa,/ bằng việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích.

 4. Nhành nào sinh hoa trái / thì được cắt tỉa để sinh hoa trái nhiều hơn./ Xin cho anh chị em trong giáo xứ chúng ta / biết vui lòng đón nhận mọi đau khổ thử thách như được Chúa cắt tỉa / để có thể sinh hoa trái nhiều hơn trong tình mến Chúa yêu người.

 Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu phục sinh,

Chúa là Cây Nho chúng con là nhành. Xin cho chúng con luôn sống kết hợp với Chúa, để được sinh bông trái thiêng liêng là phần thưởng muôn đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(24/04/2024) KONTUM