Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật V Thường Niên – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật V Thường Niên – Năm B

 (G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 5 thường niên. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tiếp nối công cuộc cứu rỗi của Chúa Giêsu. Người đã dạy chúng ta phải rao giảng Tin Mừng, cứu giúp những người đau ốm bệnh tật, trừ quỉ và cầu nguyện liên lỉ. Và cuối cùng Ngài chấp nhận hy sinh chịu chết để giải thoát loài người khỏi đau khổ, bằng cách tạo cho đau khổ một cùng đích là hạnh phúc Nước Trời.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết theo gương Ngài, biết kết hợp đời sống chúng ta với mầu nhiệm thập giá Chúa Giêsu, hầu mang lại cho chúng ta và mọi người ơn cứu rỗi muôn đời.

2. BÀI ĐỌC I: (G 7,1-4.6-7)

Ước muốn sâu xa của con người là được sống lâu hạnh phúc. Nhưng thực tế đời sống con người đầy gian khổ, chóng qua. Cần biết dùng đau khổ chóng qua của đời này để đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.

3. BÀI ĐỌC II: (1Cr 9,16-19.22-23)

Trong thư gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô nói ngài làm mọi sự để Tin Mừng đến với mọi người, vì đó là một bổn phận: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Ðó cũng là bổn phận của mỗi người chúng ta.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật V Thường Niên – Năm B

Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu dạy chúng ta dùng đau khổ để được sống hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta nhiệt tâm làm theo Lời Chúa và tha thiết cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu đã trao cho Hội Thánh sứ mạng loan báo Tin Mừng cho nhân loại./ Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhận biết sứ mạng quan trọng của mình,/ luôn tận tâm hoàn thành trọng trách Chúa giao phó,/ bằng lời cầu nguyện, / bằng rao giảng và đời sống chứng tá của mình.

 2. Nhiều người hiện nay đau khổ vì bệnh tật,/ nghèo đói,/ và nạn kỳ thị,/ chiến tranh,/ hận thù./ Xin Chúa thương cứu giúp nâng đỡ họ,/ ban cho có nhiều ân nhân đến an ủi trợ giúp họ,/ để họ được thoát khỏi cảnh khổ cực lầm than.

 3. Chúa Giêsu sẵn lòng hy sinh chịu chết,/ cho chúng ta được sống / và sống hạnh phúc vĩnh cửu./ Xin cho các Kitô hữu thông phần đau khổ với Chúa,/ biết cảm tạ tôn vinh Ngài,/ hy sinh phục vụ,/ tận tâm giúp đỡ người cùng khổ bệnh tật phần hồn phần xác,/ để cứu rỗi chính mình và mọi người.

 4. Chúa Giêsu luôn dành thời gian cầu nguyện với Chúa Cha./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết noi gương Chúa siêng năng cầu nguyện,/ để tôn vinh, cảm tạ Chúa,/ để được Chúa ban nhiều ơn ở đời này / và phần thưởng vô cùng đời sau.

 Chủ tế:   Lạy Chúa Giêsu,

Chúa thương cứu giúp hồn xác chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hy sinh giúp đỡ hồn xác anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

WGPKT(31/01/2024) KONTUM