Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm B

 (Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại. Chúa sống lại dạy chúng ta yêu thương nhau như Người đã thương yêu chúng ta. Người thương chúng ta đến nỗi hy sinh chịu chết chuộc tội chúng ta. Chúng ta noi gương Người, yêu thương đồng loại như Người, nhất là những người nghèo khổ bất hạnh phần hồn phần xác.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hoan hỷ mừng Chúa sống lại. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa bằng đời sống bác ái, hy sinh giúp đỡ đồng loại, như Chúa yêu thương hiến mạng sống vì chúng ta.

2. BÀI ĐỌC I: (Cv 10,25-26.34-35.44-48)

Bài đọc sau đây thuật lại Thánh Phêrô giảng đạo tại nhà ông Cornêliô. Và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mọi người. Ðiều đó chứng tỏ Chúa thương cứu rỗi hết mọi người.

3. BÀI ĐỌC II: (1Ga 4,7-10)

Thiên Chúa là tình thương. Người thương chúng ta đến nỗi ban Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng ta. Vì thế ai thương đồng loại thì biết Thiên Chúa và do Thiên Chúa sinh ra.

—————————-

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm B

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau như Người thương yêu chúng ta. Chúng ta quyết tâm vâng lời Chúa và tha thiết cầu nguyện:

1. Hội thánh có sứ mạng kêu gọi mọi người yêu thương nhau như Chúa thương./ Xin cho các vị Mục tử trong Hội Thánh trở nên dấu chỉ tình thương của Chúa giữa lòng thế giới,/ luôn tận tâm thực thi sứ mệnh này,/ bằng lời giáo huấn và gương sáng của mình / cho những người chung quanh.

 2. Nhiều người thù hận,/ kỳ thị,/ khủng bố nhau vì lợi ích cục bộ./ Xin cho các nhà cầm quyền trong xã hội / biết phục vụ công ích cho mọi người / biết dẹp bỏ tư lợi của bản thân và của bè phái mình / để phục vụ tất cả mọi người / hầu xoá tan đi những bất công / và đem lại an bình hạnh phúc cho xã hội.

 3. Thế giới hiện nay có nhiều người quảng đại hy sinh giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật./ Xin Chúa thương giúp họ kiên tâm bền đổ noi theo gương Chúa,/ luôn tìm mọi cách quan tâm yêu thương,/ an ủi và cứu giúp người cùng khổ về tinh thần cũng như vật chất.

 4. Chúa dạy chúng ta là môn đệ Chúa:/ hãy yêu thương nhau như Chúa yêu thương hiến mạng sống vì chúng ta./ Xin cho các tín hữu chúng ta/ nhiệt tâm làm theo Lời Chúa dạy,/ là người Kitô hữu hãy đoàn kết yêu thương lẫn nhau / và yêu thương cả những người chung quanh chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu phục sinh,,

Chúa yêu thương chúng con, chịu chết và sống lại chuộc tội chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hy sinh giúp đỡ hồn xác anh chị em chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(02/05/2024) KONTUM