Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm B

DẪN LỄ

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – NĂM B 

 (Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 15 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi tất cả những ai theo Chúa hãy nhiệt thành phụng sự Chúa, giúp Chúa cứu rỗi các linh hồn.

Sau khi hoàn tất công trình cứu rỗi Chúa Cha giao phó, Chúa Giêsu sai các tông đồ, môn đệ và tất cả chúng ta tiếp nối Người, đem Tin Mừng cứu rỗi đến cho mọi người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sống xứng đáng làm môn đệ Chúa, để đời sống gương mẫu của chúng ta trở nên lời mời gọi anh chị em chung quanh tin vào Chúa và gia nhập Hội Thánh Chúa.

2. BÀI ĐỌC I: (Am 7,12-15)

Chúa kêu gọi những ai Người muốn, và Người truyền dạy họ phải chu toàn sứ mạng Người giao ở bất cứ đâu. Ðó là trường hợp ngôn sứ Amót, dù bị dân Israel ghét bỏ, ông vẫn tuân lệnh Chúa làm tròn phận sự của mình.

3. BÀI ĐỌC II: (Êp 1,3-14)

Thánh Phaolô loan báo: chúng ta được tha tội, được làm con Chúa và nên thánh nhờ công nghiệp cứu chuộc bằng giá máu của chính Chúa Giêsu; và nhờ đó chúng ta cũng được hưởng gia nghiệp vinh hiển với Người.

————————————–

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU 

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – NĂM B

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa thương kêu gọi mọi người làm tông đồ giảng đạo Chúa. Chúng ta quyết tâm đáp lại tiếng Chúa và tha thiết cầu nguyện :

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng tiếp nối Chúa giảng đạo./ Xin cho các thành phần Hội Thánh tận tâm hoàn thành sứ mạng Chúa đã trao phó,/ bằng lời cầu nguyện, lời rao giảng, gương sáng đức tin / và việc bác ái hằng ngày.

 

2. Chúa dạy các tông đồ sống khó nghèo, phó thác./ Xin cho những người giúp Chúa trong việc giảng đạo,/ rao truyền Tin Mừng,/ luôn tuân giữ và thực hành lời Chúa dạy,/ luôn sống theo giáo huấn của Chúa,/ để thu được kết quả như ý Chúa muốn.

 

3. “Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Cha sai thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành tài đức / đến phục vụ cho cánh đồng truyền giáo bao la của Người,/ hầu mùa gặt thêm bội thu và những người tin Chúa càng ngày càng đông hơn.

 

4. “Khốn cho tôi, nếu tôi không giảng đạo Chúa”./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn ghi nhớ lời thánh Phaolô,/ hằng ngày quan tâm đến nhiệm vụ truyền giáo,/ hăng say giúp Chúa giảng đạo,/ để mời gọi được nhiều người về với Chúa.

 

Chủ tế:        Lạy Chúa Giêsu,

Chúa kêu gọi chúng con giúp Chúa giảng đạo, chúng con sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa. Xin giúp chúng con luôn trung thành bền đỗ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(10/07/2024) KONTUM