Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Thứ Bảy 27.05.2023)

DẪN LỄ

Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

(St 11, 1-9; Rm 8, 22-27; Ga 7, 37-39)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Chiều nay, cả Giáo Hội hân hoan cử hành Lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay cho chúng ta biết vai trò của Chúa Thành Thần trong lịch sử sáng tạo và Cứu độ của Thiên Chúa. Ngài là Thần Khí, là sự sống, là mối dây liên kết, là suối nguồn ơn Thánh, là Đấng canh tân và đổi mới tâm hồn con người.

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn phúc lành trên chúng ta, để chúng ta kiên vững trong niềm tin vào Thiên Chúa.

2. BÀI ĐỌC I: (St 11,1-9)

Vì sự kêu ngạo, con người muốn được trường tồn, muốn được ngang bằng Thiên Chúa nên đã xây dựng tháp Ba-ben chọc trời và họ đã bị Thiên Chúa giáng phạt cho họ phải phân tán khắp nơi trên mặt đất. Đó là nội dung bài đọc sau đây.

3. BÀI ĐỌC II: (Rm 8, 22-27)

Thần khí Đức Chúa như ân huệ đầu mùa, Ngài thấu suốt mọi tâm can và luôn nâng đỡ những ai yếu hèn. Đó là nội dung của đoạn thư sau đây.

———————————–

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

hiệp nhất với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và Mẹ Giáo Hội, chúng ta cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu đã hứa. Với tâm tình đó, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1. Chúng ta dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha, xin Ngài ban Chúa Thánh Thần cho nhân loại, để họ nhận biết Ngài, đón nhận Ngài và yêu mến Ngài, như Đức Mẹ Maria và các thánh Tông Đồ. 

2. Chúng ta dâng lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Đức Giám Mục, các linh mục, để trong thần khí của sự hiệp nhất, các ngài nhiệt thành thi hành sứ mạng Chúa đã trao phó. 

3. Chúng ta dâng lời cầu nguyện lên Chúa Thánh Thần, xin Ngài đến đổi mới mặt địa cầu, ban bình an, thịnh vượng cho các dân tộc, và ban hy vọng cho các gia đình.

4. Chúng ta dâng lời cầu nguyện lên Chúa Thánh Thần, xin Ngài nâng đỡ mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, cách riêng các bạn trẻ, các em thiếu niên, nhi đồng, xin cho mỗi người trung tín với ơn gọi Kitô hữu của mình.

Chủ tế: Lạy Cha, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Cha đổ đầy tình yêu của Cha vào tâm hồn chúng con. Xin đổi mới tâm hồn chúng con, xin ban cho chúng con sống hiệp nhất với anh chị em, và nhiệt thành góp phần xây dựng nước Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

WGPKT(24/05/2023) KONTUM