Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (03.10.2021 – Đức Mẹ Mân Côi – Chúa Nhật XXVII Thường Niên –Năm B)

Đức Mẹ Mân Côi

(Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay chúng ta hiệp cùng Hội Thánh long trọng mừng kính Ðức Mẹ Mân Côi. Tước hiệu Ðức Mẹ Mân Côi được truyền bá vào năm 1208, do việc Ðức Mẹ hiện ra với thánh Ða Minh, chỉ dạy cách lần chuỗi Mân Côi, để xin Chúa giúp Giáo Hội Pháp khỏi hiểm họa lạc giáo Anbigoa (Albigeois).

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn lành hồn xác cho chúng ta và mọi người.

 • BÀI ĐỌC I: (Cv 1,12-14)

Sau khi tiển đưa Chúa Giêsu về trời, các tông đồ cùng với các thánh nữ và Ðức Mẹ trở về nhà, ở đó các Ngài tụ họp cầu nguyện, để xin Chúa Thánh Thần xuống phù giúp các ngài.

 • BÀI ĐỌC II: (Gl 4,4-7)

Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho Con Một Người sinh làm con Ðức Maria, để chúng ta được làm nghĩa tử và đồng thừa tự với Ðức Maria.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU:

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Nhờ sự khiêm tốn vâng lời của Ðức Maria mà Thiên Chúa đã thực hiện ơn cứu chuộc loài người. Chúng ta quyết tâm noi gương Mẹ và tha thiết cầu xin :

 1. Nhờ lần chuỗi Mân Côi mà Giáo Hội Pháp thoát khỏi thảm họa lạc giáo./ Xin cho mọi thành phần dân Chúa / siêng năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày / để được Mẹ phù trì giúp đỡ mọi việc trong đời sống hằng ngày.
 1. Thiên Chúa đã chọn Ðức Maria làm Mẹ Chúa Giêsu,/ và Chúa Giêsu đã trối Ðức Mẹ làm Mẹ chúng ta./ Xin Mẹ thu nhận chúng ta làm con của Mẹ / và hằng thương cứu giúp chúng ta khi gặp gian nan thử thách,/ để chúng ta tin nhận Đức Giêsu / và bước đi trong chân lý của Ngài.
 1. Mẹ Maria được sứ thần chào mừng đầy ơn phúc./ Thiên Chúa ở cùng Mẹ./ Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa / cho chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa,/ thêm sức mạnh cho người yếu đau,/ an ủi kẻ buồn sầu,/ tha thứ người tội lỗi,/ ban ơn cứu độ và phúc bình an cho tất cả mọi người.
 2. Ðức Mẹ đã khiêm tốn vâng lời Chúa / và tận tâm phục vụ Chúa./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ biết noi gương Mẹ,/ khiêm nhường vâng theo thánh ý Chúa,/ tuân giữ Lời Chúa / và gắn bó cùng Chúa trọn đời .
 • Chủ tế: Lạy Chúa,

Xin cho chúng con siêng năng lần chuỗi Mân Côi như Ðức Mẹ dạy, để được Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn lành phần hồn phần xác cho chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

 (St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 27 thường niên. Lời Chúa hôm nay dạy về đạo thuỷ chung trong hôn nhân và nói đến tính bất khả phân ly giữa vợ chồng, vì “việc gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. Vợ chồng đã được Chúa kết hợp thì suốt đời phải chung sống với nhau, như Ðức Giêsu luôn liên kết với Hội Thánh Người.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho cho gia đình mình cũng như các cặp vợ chồng sống hòa thuận yêu thương nhau luôn, như Chúa Giêsu thương yêu gắn bó với Hội Thánh.

 • BÀI ĐỌC I: (St 2,18-24)

Trong sách Sáng thế, khi nói về hôn nhân gia đình, Chúa đã dựng nên người nữ, cho kết hợp với người nam thành vợ chồng. Cả hai trở nên một xương một thịt, không thể tách lìa nhau.

 • BÀI ĐỌC II: (Dt 2,9-11)

Chúa Giêsu yêu thương chúng ta đến nỗi đã chịu chết chuộc tội chúng ta. Người nêu gương cho hôn nhân gia đình thương yêu gắn bó với nhau đến chết.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU:

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ và đã thiết lập hôn nhân gia đình. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện:

 1. Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội./ Nhiệm vụ của Hội Thánh là chuẩn bị / và nuôi dưỡng đời sống hôn nhân các tín hữu theo ý Thiên Chúa./ Xin cho các vị chủ chăn chu toàn nhiệm vụ,/ giúp các đôi hôn nhân luôn sống liên kết trong tình yêu,/ để đem lại an vui hạnh phúc cho mọi thành viên trong gia đình.
 1. Nhiệm vụ của xã hội là tạo điều kiện và môi trường tốt / để các đôi vợ chồng sống đời hôn nhân đúng phẩm giá con người./ Xin cho các nhà cầm quyền biết ý thức trách nhiệm đó / để loại bỏ mọi ảnh hưởng nguy hại đến đời sống hôn nhân.
 1. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt./ Xin cho các bậc cha mẹ luôn sống chung thuỷ với nhau trọn đời,/ biết tôn trọng và yêu thương nhau,/ luôn dạy bảo con cái sống tốt đẹp / để trở nên một gia đình mẫu mực / và nêu gương lành cho các gia đình chung quanh.
 1. Gia đình là Hội Thánh tại gia./ Xin cho các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, đặc biệt là các gia đình trẻ / thi hành đúng lời cam kết với nhau trước mặt Chúa và Hội Thánh khi cử hành bí tích hôn phối / sống đạo đức thánh thiện,/ nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.
 • Chủ tế: Lạy Chúa,

Chúa đã phán: Ðiều gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. Xin thương giúp các gia đình luôn giữ đúng Lời Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

WGPKT(01/10/2021) KONTUM