Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (12.09.2021 – Chúa Nhật XXIV Thường Niên –Năm B)

 (Is 50,4-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 24 thường niên, chúng ta kính nhớ cuộc sống rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu ở thế gian.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế được Chúa Cha sai đến, chịu chết, và sống lại, chuộc tội chúng ta. “Ai muốn theo Người phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo”.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta can đảm đi theo đường thương khó của Chúa, để được sống lại vinh hiển với Chúa .

  • BÀI ĐỌC I: (Is 50,4-9)

Ngôn sứ Isaia tiên báo về Ðấng Thiên Sai: Người vô tội, nhưng sẵn sàng chịu đánh đòn sỉ vả mà không cưỡng lại, vì Thiên Chúa luôn ở bên cạnh Người để nâng đỡ phù trợ.

  • BÀI ĐỌC II: (Gc 2,14-18)

Thánh Giacôbê bàn về đức tin và hành động. Ngài xác định: đức tin không việc làm là đức tin chết; vậy đức tin đích thực phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, đáp ứng mọi nhu cầu của đồng loại.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu phải chịu chết và sống lại cứu độ loài người. Chúng ta quyết tâm đi theo đường thương khó Chúa và khẩn khoản nài xin: 

  1. Ðời sống con người đầy gian lao đau khổ./ Xin cho các vị chủ chăn và mọi thành phần trong Hội Thánh / không lùi bước trước khó khăn gian khổ / nhưng luôn trung thành bước đi theo Đức Giêsu trên đường thập giá.
  1. Trên thế giới luôn hiện hữu những cảnh đời khốn khó đau khổ./ Xin cho các nhà cầm quyền và dân chúng trong các nước chậm tiến,/ kém phát triển / biết sẵn sàng chấp nhận mọi gian nan thử thách / để xây dựng đất nước theo công lý và hoà bình.
  1. “Ai muốn theo tôi, phải vác thập giá mình mà theo”./ Xin cho các Kitô hữu biết can đảm chấp nhận mọi gian nan thử thách,/ biết liên kết với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô,/ sẵn sàng vác thánh giá theo Chúa,/ để cứu rỗi chính mình và đồng loại.
  1. “Ðức tin không việc làm là đức tin chết”./ Xin cho tín hữu cộng đoàn giáo xứ chúng ta là môn đệ Chúa / có được đức tin vững vàng,/ biết sống và minh chứng đức tin bằng việc hy sinh từ bỏ mình,/ và thương yêu giúp đỡ mọi người chung quanh.
  • Chủ tế: Lạy Đức Giêsu,

Chúa được Chúa Cha sai đến, chịu chết và sống lại, chuộc tội chúng con. Xin cho chúng con nhận biết Chúa là Ðấng Cứu Thế và sẵn lòng vác thánh giá theo Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(09/09/2021) KONTUM