Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (16.08.2020 – Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm A)

Đức Tin Phát Sinh Sự Sống

 (Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28)

1.DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 20 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Thiên Chúa thương con người, muốn cứu rỗi con người. Nhưng Chúa Cứu Thế đã đến thế gian hơn 2.000 năm, mà số người tin Chúa chưa được 1 phần 3, và lắm kẻ đã tin Chúa nay lại lìa xa Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho tất cả mọi người đều tin Chúa, và loan truyền lời Chúa để hết thảy mọi người cũng nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta.

  • BÀI ĐỌC I: (Is 56,1.6-7)

Ngôn sứ Isaia loan báo: ai sống công chính, tuân giữ luật Chúa sẽ được cứu rỗi, và nhà Chúa là nhà cầu nguyện của hết thảy mọi dân tộc trên thế giới.

  • BÀI ĐỌC II: (Rm 11,13-15.29-32)

Thánh Phaolô nói : Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi mọi người kể cả dân ngoại. Ông là người được Chúa sai đến với anh em lương dân, để giúp họ tin thờ Chúa mà được cứu rỗi.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế:

Anh chị em thân mến,

Chúa hằng thương cứu giúp mọi người. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa. Luôn tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng khiêm tốn cầu xin :

  1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng đem tình thương cứu rỗi của Chúa đến cho mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng,/ luôn minh chứng ơn cứu độ dành chung cho tất cả các dân tộc,/ bằng lời rao giảng Tin Mừng / và bằng việc sống bác ái hằng ngày .
  1. Loài người hiện đang bị tà thần hãm hại bằng tranh chấp,/ hận thù,/ bệnh tật,/ đói khát./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho họ đức tin vững chắc vào Chúa,/ và lòng trông cậy vững bền,/ để được Chúa thương giải thoát họ khỏi mọi xấu xa mê lầm của ác thần.
  1. Còn nhiều người chưa nhận biết tin kính Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa giải cứu họ khỏi mọi mưu mô ác thần,/ xin mở mắt cho họ biết tin nhận Chúa là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất,/ để nhờ đức tin,/ họ được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa.
  1. Chúa khen thưởng lòng tin khiêm tốn của người đàn bà ngoại giáo./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn hướng dẫn mọi người trong gia đình,/ biết sống khiêm nhượng,/ tin tưởng tuyệt đối vào Chúa,/ để được Chúa cứu giúp xác hồn.
  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa muốn cứu rỗi mọi người, chúng con chân thành cám ơn Chúa. Xin cho chúng con và mọi người, hết lòng tin kính Chúa là Ðấng cứu độ duy nhất của chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.