Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (21.02.2021 – CN I Mùa Chay– Năm B)

Chỉ Vì Thương Nên Thiên Chúa Đơn Phương Ban Ơn Cho Loài Người

(St 9,8-15; Pr 3,18-22; Mc 1,12-15)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 1 Mùa Chay, mùa chúng ta sám hối tội lỗi, nhiệt tâm cầu nguyện, ăn chay, bố thí, để dọn tâm hồn mừng Chúa sống lại và để được cùng sống lại với Chúa.

Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết: Chúng ta đã được sống lại làm con Chúa nhờ Bí Tích Rửa Tội. Nhưng con người chúng ta yếu đuối, phải chịu nhiều cám dỗ thử thách, cần phải nhờ Chúa nâng đỡ cứu giúp.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta luôn chiến thắng tội lỗi nhờ tin vào Chúa Kitô.

  • BÀI ĐỌC I: (St 9,8-15)

Chúa hối tiếc vì đã cho lụt đại hồng thủy huỷ diệt kẻ tội lỗi. Chúa thương muốn cứu họ chứ không muốn phạt, nên Chúa lập giao ước với ông Noe, không cho lụt tàn phá nữa.

  • BÀI ĐỌC II: (Pr 3,18-22)

Thánh Phêrô nhắc lại chuyện lụt đại hồng thủy đã hủy diệt những kẻ tội lỗi, chỉ trừ gia đình ông Noe. Ðó là hình ảnh Bí Tích Rửa Tội mà Chúa Giêsu đã lập, để xóa tội và cứu thoát loài người.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa thương đến cứu rỗi mọi người. Trong niềm hân hoan chờ đón Chúa, chúng ta quyết tâm tỉnh thức và tha thiết cầu nguyện.

  1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng hướng dẫn dân Chúa trên đường phần rỗi / và chuẩn bị mọi người đón Chúa đến cứu độ./ Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng Chúa phú giao / và nhiệt thành giúp con cái mình dọn lòng sẵn sàng đón rước Chúa.
  1. Chúa đến lần thứ nhất để loan báo Tin Mừng / và chịu chết chuộc tội mọi người./ Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho chúng ta / biết hết lòng tin kính Chúa và thực hành Lời Chúa dạy,/ vì chỉ có Chúa là Ðấng cứu độ duy nhất của loài người.
  1. Chúa đến lần thứ hai để thưởng phạt chúng ta / theo việc lành dữ chúng ta làm./ Nhưng vì Chúa sẽ đến bất ngờ,/ vào ngày giờ chúng ta không biết trước./ Xin cho các Kitô hữu chúng ta luôn tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại,/ để xứng đáng đón rước Ngài.
  1. Chúa giao cho mỗi người một trách nhiệm./ Xin cho hết mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn chuyên tâm chu toàn trách vụ Chúa giao,/ luôn trong tư thế sẵn sàng / để đón Chúa đến giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ.
  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa thương cho chúng con biết Chúa sẽ đến thình lình. Xin cho chúng con luôn chuẩn bị sẵn sàng đón rước Chúa, bằng cách hằng ngày chu toàn trách nhiệm Chúa phú giao. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.