Dẫn Lễ Và Lời Nguyện (21.03.2021 – CN V Mùa Chay– Năm B)

Ý thức trước về ý nghĩa và giá trị của việc Đức Giêsu chịu nạn

 (Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33)

 

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay Chúa Nhật 5 Mùa Chay, là Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay. Chúng ta cần phải hối cải tội lỗi hơn nữa, siêng năng cầu nguyện, ăn chay bố thí, để con người tội lỗi chết đi với Chúa Kitô, để con người mới cũng được sống lại với Người.

Sứ điệp Lời Chúa tuần chay sau cùng này, báo trước cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại. Như hạt lúa mì chết đi để sinh nhiều bông hạt, Chúa cũng mời gọi chúng ta theo Chúa làm hạt lúa chết đi, để sinh bông trái thiêng liêng là phần rỗi linh hồn.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nên hạt lúa chết đi, để được sống lại hưởng phước muôn đời.

  • BÀI ĐỌC I: (Gr 31,31-34)

Tiên tri Giêrêmia loan báo rằng: Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người. Đó là giao ước Tin Mừng của Chúa Kitô được khắc ghi trong từng trái tim con người chúng ta, để chúng ta nhận biết Người hầu được sống muôn đời.

  • BÀI ĐỌC II: (Dt 5,7-9)

Thánh Phaolô Tông Đồ cho chúng ta biết: Qua việc phục tùng và yêu thương trong cuộc khổ nạn, Chúa Kitô đã trở nên Cứu Chúa của toàn thế giới.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã vâng lời đến chết trên khổ giá cho chúng ta được sống. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin:

  1. Giáo Hội là tượng trưng của Giao ước mới giữa Thiên Chúa và nhân loại./ Xin cho các thành phần Hội Thánh hiểu rõ giao ước mới là “Giao ước Tình Yêu”,/ và dùng tình yêu để rao giảng ơn cứu độ,/ hầu mang lại hoa trái tốt đẹp cho những ai nghe theo / và tin vào Chúa để được cứu rỗi
  1. Chúa Giêsu đã chấp nhận làm hạt lúa chết đi,/ để đem lại hoa trái là ơn cứu rỗi cho mọi người./ Xin cho chúng ta,/ nhất là những dự tòng,/ người tàn tật ốm đau,/ già yếu,/ người bị tù đày,/ và những người chịu gian lao khốn khó vì đức tin,/ biết dùng đau khổ mình đang chịu / để sinh ích lợi cho chình mình và cho nhiều người khác.
  1. Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha cho đến chết /để đem lại sự sống cho chúng ta./ Xin cho các Kitô hữu biết tùng phục Giáo Hội,/ biết sống cho Chúa,/ biết tôn trọng mạng sống mình và kẻ khác,/ hằng ngày nhiệt thành phụng sự Chúa / và phục vụ mọi người.
  1. Chúa Giêsu đã dạy: “Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ được ở đó”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tìm sống bên cạnh Chúa,/ bằng cách noi gương phục vụ Chúa,/ vâng nghe theo Lời Chúa dạy / và chu toàn trách nhiệm của mình trong gia đình,/ trong xứ đạo và trong xã hội.
  • Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

 Chúa đã cho Con Một Chúa chịu chết cho chúng con được sống. Xin cho chúng con suốt đời nhớ ơn Chúa, sống chết vì Chúa và vì mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

WGPKT(19/03/2021) KONTUM