Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm C

Tin Vào Thiên Chúa Và Sự Sống Đời Sau

(2Mcb 7,1-2.9-14; 2Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa Nhật 32 thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ tín điều quan trọng trong đạo là sự sống lại và sự sống đời sau… Chúa đã cho chúng ta biết có cuộc sống tạm đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau. Cái chết chuyển tiếp cho việc sống lại để được hạnh phúc hay phải đau khổ vĩnh viễn.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sống đời này đạo đức thánh thiện, để được sống lại hưởng phúc muôn đời.

 • BÀI ĐỌC I:  (2 Mcb 7,1-2 . 9-14)

Bài đọc sách Macabê hôm nay xác quyết: Thiên Chúa là Vua vũ trụ sẽ cho mọi người sống lại để được sống muôn đời. Ðó là niềm tin của bảy anh em Macabê chịu chết vì đạo, và cũng là niềm hy vọng của chúng ta.

 • BÀI ĐỌC II: (2 Tx 2,16 – 3,5)

Trong thư gửi giáo đoàn Thêxalônica, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu vững bền trên đường trọn lành, và cầu xin cho ngài thoát khỏi tay kẻ xấu, để Lời Chúa được phổ biến mau chóng.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

“Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta chẳng phải chết bao giờ”. Tin tưởng vào Lời Chúa, chúng ta khẩn khoản nài xin :

 1. Người Công giáo chúng ta tin vào sự sống lại và cuộc sống đời sau./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành rao giảng Tin Mừng Phục sinh,/ để mọi người vững tin vào Chúa và vào sự sống vĩnh cửu,/ từ đó họ minh chứng đức tin của mình cho những người chung quanh / bằng đời sống bác ái yêu thương.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 2. Có những người không tin có sự sống lại và cuộc sống đời sau,/ nên không lo tích cực chuẩn bị./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho họ biết tin nhận Lời Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng hôm nay,/ biết tìm đến Chúa dù đang gặp khó khăn thử thách,/ để được Chúa an ủi và cứu vớt.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 3. Nhiều người quá lo cho nhu cầu đời này / mà quên cuộc sống vĩnh cửu đời sau./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người,/ và cho các Kitô hữu/ biết tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu,/ chăm lo tích trữ kho tàng trên trời bằng những việc làm phúc đức / là của cải thiêng liêng không hư mất cho cuộc sống mai sau.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 4. Cuộc sống hôm nay quyết định số phận mai sau của người tín hữu./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết sống đạo đức thánh thiện,/ nhiệt thành sống đức tin / để nhờ đó mà được hưởng sự sống đời đời.
  • Hiệp lòng chúng ta cùng cầu xin Chúa.
 • Chủ tế:    Lạy Đức Giêsu Kitô,

Chúa sống lại bảo đảm cho sự sống lại của chúng con. Xin cho chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa, để được sống lại hưởng phúc với Chúa muôn đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.