Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Mùng Ba Tết Tân Sửu– Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

(St 2,4-9.15; Cv 20,32-35; Ga 5,16-20)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là mùng Ba Tết, là ngày chúng ta đặc biệt cầu xin Chúa, thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta trong Năm Mới.

Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết: làm việc là điều hữu ích tốt đẹp, chẳng những nó góp phần vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa mà còn nuôi sống bản thân, gia đình và giúp đỡ người khác, nhất là những người nghèo khổ bất hạnh.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, dâng công ăn việc làm trong Năm Mới của chúng ta cho Chúa. Xin Chúa chúc lành, thánh hóa, và ban cho mọi việc làm của chúng ta được sinh hoa kết quả dồi dào tốt đẹp.

  • BÀI ĐỌC I: (St 2,4-9.15)

Sau khi dựng nên trời đất muôn vật, Chúa dựng nên loài người chúng ta, để chúng ta canh tác và chăm sóc cho chúng sinh ích cho chúng ta. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

  • BÀI ĐỌC II: (Cv 20,32-35)

Thánh Phaolô nhắc bảo chúng ta: Chúa cho chúng ta làm ăn sung túc là để nuôi sống chúng ta, nhất là để giúp đỡ tha nhân, và thờ phượng cảm tạ Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Sau những ngày Tết, chúng ta sắp trở lại với công ăn việc làm thường ngày. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Chúa :

  1. Thiên Chúa đã làm việc trong 6 ngày / ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết dạy con cái mình thấy giá trị của cần lao / không chây lỳ biếng nhác / nhưng luôn cố gắng siêng năng làm việc,/ và biết quý trọng lao động như Chúa đã làm.
  1. Trong xã hội / vẫn còn rất nhiều người thất nghiệp / hoặc làm những nghề nghiệp bất chính./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người có trách nhiệm lãnh đạo Đất Nước / có thể đề ra những đường lối tạo công ăn việc làm tốt cho hết mọi người.
  1. “Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Eđen,/ để con người canh tác và coi sóc đất đai”./ Chúng con hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người chúng ta có công ăn việc làm / biết yêu quý công việc / và chăm chỉ làm việc / hầu mưu ích cho bản thân / cho gia đình và xã hội.
  1. Thánh hóa công ăn việc làm là biết chia sẻ thành quả lao động của mình với người nghèo khổ./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết dâng lên Chúa công việc làm hằng ngày của mình / và biết chia xẻ thành quả lao động cho những người túng thiếu.
  • Chủ tế:          Lạy Chúa,

Chúa đã dựng nên con và cho chúng con cộng tác vào việc làm đẹp và phong phú trái đất này. Xin đừng để chúng con lười biếng và xin giao việc làm cho chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

WGPKT(08/02/2021) KONTUM