Dẫn Lễ Và Lời Nguyện – Mùng Hai Tết Tân Sửu– Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ

Kính Nhớ Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ

(Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18.23; Lc 1,67-75)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là mùng Hai Tết, chúng ta hiệp nhau dâng Thánh Lễ, kính nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta.

Chúng ta kính nhớ công ơn các ngài sinh thành dưỡng dục chúng ta. Chúng ta cầu xin cho các vị còn sống được khang an trường thọ, cho những vị đã qua đời được Chúa thương tha hết hình phạt, được mau về hưởng hạnh phúc với Chúa.

Chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta sống tốt đời đẹp đạo, để thể hiện lòng hiếu thảo đối với Chúa và đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta.

  • BÀI ĐỌC I: (Hc 44,1.10-15)

Chúa nhân lành đã thương ban cho tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta muôn vàn ơn phước. Dòng dõi và danh thơm các Ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài đã gìn giữ và truyền các ơn đó lại cho chúng ta. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

  • BÀI ĐỌC II: (Ep 6,1-4.18.23)

Qua nội dung đoạn thư sau đây, Chúa dạy chúng ta Giới răn thứ bốn là chúng ta phải thảo hiếu với ông bà cha mẹ. Ai kính trọng thương mến, vâng lời giúp đỡ các ngài là giữ trọn đạo hiếu và được Chúa chúc phúc.

2. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

  • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

    Việc tôn kính cha mẹ là lời dạy của Kinh thánh. Hôm nay ngày Mùng Hai Tết, chúng ta cùng dâng lời cầu xin cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người còn sống và đã qua đời:

  1. Hội Thánh khuyến khích chúng ta nhớ ơn ông bà cha mẹ và ân nhân đã qua đời./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn làm gương về lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên,/ để chúng con cũng biết hết lòng thảo hiếu với các ngài / khi còn sống cũng như đã qua đời.
  1. Ngày đầu Xuân trong năm hướng đến Gia đình và Hôn Nhân,/ chúng ta nhớ đến ông bà tổ tiên trong gia đình chúng ta đã qua đời./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi cho họ / và nhờ những công đức chúng ta thực hiện nơi trần thế này,/ xin ban cho các ngài được mau về hưởng phúc với Chúa.
  1. “Ngươi hãy thảo kính cha mẹ”/ “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa”./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết hiếu thảo, vâng lời ông bà cha mẹ,/ và cầu xin Chúa ban cho ông bà cha mẹ nhiều ơn lành,/ sống lâu sức khỏe,/ để hướng dẫn chúng ta sống tốt đời đẹp đạo.
  1. Ông bà cha mẹ chúng ta đã nêu gương sống Tin, Cậy, Mến Chúa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết noi gương các ngài,/ sống Đức Tin mạnh mẽ,/ Đức Mến nhiệt thành,/ Đức Cậy bền vững.
  • Chủ tế:          Lạy Chúa,

Biết bao lần chúng con đã bất kính với Chúa. Xin cho ngày Đầu Năm này từ sự thảo hiếu với các bậc dưỡng dục, chúng con cũng luôn thảo hiếu với Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

WGPKT(08/02/2021) KONTUM