Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

(Kh 11,19a ;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56)

 1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay toàn thể Hội Thánh hân hoan mừng kính Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngày 1 tháng 11 năm 1950, Ðức Thánh Cha Piô X đã long trọng định tín Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, vì ngay từ đầu Mẹ đã được Chúa cho khỏi mắc tội tổ tông, được Chúa chọn làm Mẹ của Chúa, nên sau khi lìa bỏ đời nầy, Mẹ được về trời hưởng phước. Ðó là đặc ân Chúa ban cho Mẹ. Và chúng ta cũng sẽ được cùng Mẹ về trời cả hồn lẫn xác trong ngày chung thẩm.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta chu toàn bổn phận làm con cái Chúa, để ngày sau được về hưởng phúc với Ðức Mẹ.

 • BÀI ĐỌC I:  (Kh 11,19a ;12,1-6a.10ab)

Hình ảnh người nữ huy hoàng mà thánh Gioan mô tả sau đây là hình ảnh Ðức Mẹ. Mẹ đã đương đầu với con rồng là ma quỷ và Mẹ đã chiến thắng, nên được Thiên Chúa đưa về trời vinh hiển.

 • BÀI ĐỌC II: (1Cr 15,20-27)

Thánh Phaolô xác quyết: do tội tổ tông, loài người phải chết. Nhưng nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu, mọi người được sống. Và chính Ðức Mẹ xứng đáng hơn hết được sống trên trời cả hồn cả xác.

2. Lời Nguyện Tín Hữu

 • Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Trong niềm hân hoan mừng Ðức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta quyết tâm sống đẹp lòng Chúa, và noi gương Mẹ tin kính Chúa. Chúng ta cùng khiêm tốn cầu xin :

 1. Hội thánh là hiện thân Chúa Cứu Thế Con Ðức Mẹ ở trần gian./ Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho Hội Thánh luôn trung thành với Chúa,/ luôn được hiệp nhất và bình an.
  1. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin
 2. Chúa đã cho Ðức Maria làm từ mẫu của nhân loại./ Xin cho những ai đang gặp khốn khó gian truân,/ cảm nghiệm được tình yêu thương của Mẹ / và chạy đến với Mẹ để được trợ giúp chở che.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin
 3. Mẹ đã hiến dâng trọn đời cộng tác với Chúa Giêsu Con Mẹ trong việc cứu rỗi loài người./ Xin cho chúng ta theo gương Mẹ / cũng biết hợp tác với Chúa,/ để lo phần rỗi cho chính chúng ta / và cứu rỗi anh chị em chúng ta.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin
 4. Mẹ được Chúa ban hồn xác lên trời./ Tất cả mọi người trong Cộng đoàn giáo xứ chúng ta xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa / cho chúng ta ngày sau cũng được về trời hưởng phước với Mẹ.
  • Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin
 • Chủ tế: Lạy Chúa,

Chúa đã cho Ðức Mẹ hồn xác lên trời. Xin giúp chúng con sống đời này đẹp lòng Chúa, để cũng được về trời hưởng phúc với Ðức Mẹ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.