Lời Nguyện Tín Hữu Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Đức Cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI (05.01.2023)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO ĐGH BÊNÊDICTÔ XVI
05-01-2023 tại Nhà Thờ Chánh Tòa Kon Tum


Chủ Sự:

Anh chị em thân mến,

Chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là Cha toàn năng, ban ơn cứu độ cho những người còn sống cũng như đã qua đời; chính nhờ Ngài đã cho Đức Kitô, Con của Ngài được phục sinh từ cõi chết. Với niềm tin tưởng đó, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin.


1/ “Khi vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát” (1Pr 5, 4). Xin cho Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đã thi hành nhiệm vụ tư tế và cai quản Hội Thánh, được tham dự vào Phụng vụ thiên quốc.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa” (1Cr 12, 5). Xin cho linh hồn các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu sĩ nam nữ trong Hội Thánh được nhận phần thưởng do công lao khó nhọc họ đã thực hiện.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ “Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (1Cr 15, 20). Xin cho tất cả những người đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, cách riêng, anh chị em, thân nhân và ân nhân của chúng ta, được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ “Chính Chúa Cha đã yêu mến anh em vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến” (Ga 16, 27). Xin cho anh chị em chúng ta đang quy tụ nơi đây, với đức tin và lòng sốt mến, được đoàn tụ trong nước vinh hiển của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ Sự:

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho lời khẩn cầu của cộng đoàn chúng con/ sinh ích cho linh hồn các tôi tớ nam nữ của Chúa. Xin giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi/ và cho họ được thông phần ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

WGPKT(04/01/2023) KONTUM