Ý Lực Sống 50: Hữu Thần – Vô Thần

1. Nếu có một bên đúng thì phải có một bên sai ! Có là có, không là không. Không thể chấp nhận vừa có lại vừa không, vừa đúng lại vừa sai ! Chân Lý là chỉ có một. Không ai nói một cộng một là hai vừa đúng lại vừa sai !

2. Mình hơn 80 tuổi : khẳng định là mình tin có Thiên Chúa. Người không tin có Chúa sẽ bảo là mình sai, đối lại thì mình bảo người không tin có Chúa là sai ! Không thể nào nói Thiên Chúa vừa có lại vừa không !

3. Thiên Chúa của mình là Đấng như thế nào ?

Thưa : Thiên Chúa mà mình tin kính, yêu mến và tôn thờ là do Đức Giêsu Kito giới thiệu. Người là Đấng tạo dựng muôn loài trong đó có mình, Người là Cha đầy lòng yêu thương, Người đến ở với những ai yêu mến Người mà không bao giờ phân biệt màu da, sắc tộc hay giàu nghèo, cao sang hay thấp hèn. Hình ảnh của một Thiên Chúa qua Dụ Ngôn người cha nhân hậu trong Phúc Âm là tuyệt vời ! (Lc 15, 11-32). Trên thế giới bây giờ có đến 2 tỷ người trong đó có rất nhiều nhà bác học tầm cỡ đã tin vào Thiên Chúa mà Đức Giêsu Kito giới thiệu ! Mình an tâm gia nhập đoàn với những người này. Rồi còn thêm nữa :

4. Trên thế giới hiện nay có rất nhiều tôn giáo. Theo quan niệm chung xưa nay,hễ tôn giáo là tin có một Đấng Siêu Linh, nghĩa là tin có Thiên Chúa cầm quyền sinh tử. . . Nếu không có chân dung một “Đấng Thiên Chúa” trong giáo lý của đạo mình thì không phải là một tôn giáo mà là một đường lối dạy con người sống tốt hơn. Đạo nào cũng dạy con người làm điều lành lánh điều dữ vì tin có nhân quả. Chính Thiên Chúa mới là Đấng phán xét công minh. Thiện ác đáo đầu chung, hữu báo !

Kể chuyện này trong Phúc Âm để thấy Chúa Giêsu cư xử thế nào với người khác tôn giáo : Người Do Thái luôn tự cho đạo mình là chính đạo và coi người Xamari là “ngoại đạo” ! Coi thường họ và không thèm tiếp xúc. Chúa Giêsu đã tiếp xúc chuyện trò với người đàn bà Xamari chỗ giếng Giacob, bà này cũng lấy làm ngạc nhiên, các môn đệ cũng ngạc nhiên. Tại sao vậy !? Chính bà “ngoại đạo” này đã khám phá ra Chúa Giêsu là vị Tiên Tri và đã rủ cả làng đến gặp Chúa Giêsu. Trong 10 người phung cùi được Chúa Giêsu chữa lành có một người “ngoại đạo” và chỉ có anh “ngoại đạo” trở lại cảm ơn Chúa Giêsu ! Chuyện Dụ Ngôn người Xamari nhân hậu chúng ta thấy thầy Tư Tế đạo giòng và người “ngoại đạo” khác nhau quá trời ! Qua Dụ Ngôn này Chúa Giêsu cho chúng ta thấy đạo nào cũng có người tốt người xấu. Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolo nói: Có những người công giáo vô thần !

Mình thích người Việt tổ tiên mình thời xa xưa khi chưa có tôn giáo nào được rao truyền đã tin có Ông Trời và xem Ông Trời là tất cả : Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp ! Hết sẩy luôn ! Rất giản dị, rất thực tế ! Và cũng rất hợp với giáo lý đạo Công Giáo. Không có thứ gì mà không do Chúa ban cho, kể cả rơm đun bếp ! Khi còn nhỏ tôi đã thuộc lòng những câu này vì nó là bài phải học trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư ! Sách giáo khoa của nước ta bây giờ không đưa câu này để dạy cho học trò đâu. Ai đúng ai sai ? Câu trả lời là tuỳ mỗi người.

Số người có niềm tin tôn giáo vượt trội số người tuyên bố vô thần.

5. Nhưng. . .

Có nhiều người có thể là tin có Chúa nhờ trí khôn, vì không có thứ gì mà tự nhiên có được, nhưng lại thờ ơ hoặc dửng dưng ! Chúa thì kệ Chúa, tui kệ tui ! Yêu cầu Chúa đừng xen vào việc riêng tư ảnh hưởng đến tự do của tui. Tui phá thai kệ tui, tui tham nhũng kệ tui, tui vô thần kệ tui. . . không ảnh hưởng gì đến Chúa đâu nhé !?

Chúa cho con người có trí khôn để nhận định, có tự do để quyết định. Con loài vật không có các khả năng này. Và Chúa cũng tôn trọng tự do quyết định của con người. Anh trộm cướp giết người bị kết án tử hình một lần với Chúa Giêsu nhạo báng Chúa thậm tệ, nhưng Chúa Giêsu không nói gì, nhưng anh trộm cướp kia biết điều hơn xin với Chúa thì được ngay. Cả hai người gian ác này đều “tự do” phát biểu theo như họ muốn mà !

6. Chúa Giêsu trước khi lên trời thì đã giao trách nhiệm cho một nhóm nhỏ các môn đệ của mình là hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng cho mọi người được ơn biết Chúa để được ơn cứu độ. Bình thường mà nghĩ thì nhóm 11 người đó sẽ không làm nên trò trống gì đâu ! Ấy vậy mà . . . Thử nghĩ xem, có chế độ nào trên trần gian vũ khí đầy kho, binh lính đầy trại, cả nước đầy nhà tù để nhốt người bất đồng chính kiến . . . mà tồn tại hơn hai ngàn năm không ? Không hề có đâu. Thánh Phaolo đi bắt bớ cái đạo của Chúa Giêsu rồi sau đó lại đi giảng cái đạo mà mình ra sức bắt bớ với bao gian khổ khó khăn và cuối cùng tuyên bố một câu bất hủ : “ Tôi biết tôi tin vào ai “ (2Tm 1,12)

Lạy Chúa Giêsu, con biết Chúa cũng sai con đi. Xin cho con biết “lên đường” bắt đầu từ gia đình con, chòm xóm láng giềng con, và khắp nơi . . . Xin Chúa cho chúng con biết lo việc Nước Trời nữa. AMEN

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(15/07/2022) KONTUM