Ý Lực Sống 57 : Thế Nào Là Hạnh Phúc?

Ảnh minh họa

Người nghèo nói : Có tiền là hạnh phúc.

Người tàn tật nói : Đi được là hạnh phúc.

Người mù nói : Nhìn được là hạnh phúc.

Người điếc nói : Nghe được là hạnh phúc.

Người bệnh nói : Mạnh khỏe là hạnh phúc.

Người chưa chồng nói : Có chồng sẽ hạnh phúc.

Người chưa vợ nói : Có vợ sẽ hạnh phúc.

Người không đi tu nói : Tu là hạnh phúc.

Người chưa có con nói : Có con sẽ hạnh phúc

Người lo lắng sợ hãi nói: Bình an là hạnh phúc.

Người xấu nghĩ : Mình xinh đẹp sẽ hạnh phúc.

Người lùn nghĩ : Mình cao sẽ hạnh phúc.

Dân đen nói : Làm quan sẽ hạnh phúc.

Người đang rất đói nói: Được bữa cơm là hạnh phúc.

Người đang buồn ngủ nói: Nếu được ngủ một giấc sẽ hạnh phúc.

Người không có quần áo nói : Nếu có bộ quần áo đẹp sẽ hạnh phúc.

Con người khi thấy thiếu cái gì thì họ nghĩ rằng có được nó thì sẽ hạnh phúc.

Nhưng khi có rồi họ lại muốn cái khác và cái khác. . . thành ra mãi họ không bao giờ được hạnh phúc vì ham muốn là vô cùng. . .

Thật ra hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có.

Điều quan trọng là biết đủ !

Góp thêm ý :

Cảm thấy mình đủ là đủ, chờ cho đủ thì không bao giờ đủ.

Nhận thấy mình hạnh phúc là hạnh phúc rồi, ngồi chờ hạnh phúc thì không bao giờ gặp được hạnh phúc.

Nguyễn Công Trứ :

Tri túc, tiện túc , đãi túc, hà thời túc?

Trì nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn ?

Lời cầu : Lạy Chúa, xin cho con biết cảm ơn Chúa về những gì con đang có, xin cho con biết chia sẻ cho người nghèo kể cả những thứ con đang cần, xin cho con biết rằng cho thì hạnh phúc hơn là nhận. AMEN

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông – Gp Kon Tum
WGPKT(03/09/2022) KONTUM