Chúa Nhật XVIII Thường Niên, Năm A – Chúa Hiển Dung (CN 06.08.2023)

Bài đọc 1: Đn 7,9-10.13-14

Áo người trắng như tuyết.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

9Tôi là Đa-ni-en, ban đêm trong một thị kiến,
tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai
và một Đấng Lão Thành an toạ.
Áo Người trắng như tuyết,
tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.
Ngai của Người toàn là ngọn lửa,
bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng.
10Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra.
Ngàn ngàn hầu hạ Người,
vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.
Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra.
13Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa :
có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến.
Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành
và được dẫn đưa tới trình diện.
14Đấng Lão Thành trao cho Người
quyền thống trị, vinh quang và vương vị ;
muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ
đều phải phụng sự Người.
Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu,
không bao giờ mai một ;
vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong.

Đáp ca: Tv 96,1-2.5-6.9 (Đ. c.1a và 9a)

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
là Đấng cao cả trên khắp địa cầu.

1Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên,
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo !2Mây u ám bao phủ quanh Người,
bệ ngai rồng là chính trực công minh.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
là Đấng cao cả trên khắp địa cầu.

5Núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan
vị Chúa Tể hoàn cầu.6Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực,
hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
là Đấng cao cả trên khắp địa cầu.

9Chính bởi vì Ngài, muôn lạy Chúa,
là Đấng Cao Cả trên khắp địa cầu,
Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
là Đấng cao cả trên khắp địa cầu.

Bài đọc 2: 2 Pr 1,16-19

Tiếng đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phê-rô tông đồ.

16 Anh em thân mến, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng và cuộc quang lâm của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. 17 Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ Đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến”. 18 Tiếng đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra, khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người.

19 Như vậy chúng tôi lại càng thêm tin tưởng vào lời các ngôn sứ. Anh em chú tâm vào đó là phải, vì lời ấy như chiếc đèn tỏ rạng giữa chốn tối tăm, cho đến khi ngày bừng sáng và sao mai mọc lên soi chiếu tâm hồn anh em.

Tung hô Tin Mừng: Mt 17,5c

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 17,1-9

Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo. Người đưa các ông đi riêng với mình lên một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. 7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo : “Trỗi dậy đi, đừng sợ !” 8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ thấy một mình Đức Giê-su mà thôi.

9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng : “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

Suy niệm 1:Lm. Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

Lễ Chúa Hiển Dung
hay lễ Chúa Biến Hình

 

Mở đầu phụng vụ hôm nay là một thị kiến lạ lùng mang tính khải huyền được Sách Đa-ni-en tường thuật lại.  Ông Đa-ni-en đã nhìn thấy một quang cảnh huy hoàng, hoành tráng, uy nghi rực lửa, và an tọa trên ngai lửa cháy là một Đấng Lão Thành mặc áo trắng như tuyết, tóc tựa lông chiên tinh tuyền vị nầy được hiểu về Thiên Chúa Cha; và “có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến” (x. Bài Đọc 1, Đn 7, 13), danh xưng “Con Người” được hiểu về Ngôi Hai Thiên Chúa, là Chúa Giêsu.  Đấng Lão Thành là Chúa Cha trao cho Con Người, là Chúa Con, quyền uy thống trị và vinh quang và vương vị, quyền nầy thì vĩnh cửu và vương quốc của Người không suy vong.

Thị kiến nầy dẫn chúng ta đến với bài tin mừng hôm nay (Lc 9, 28b-36). Đức Giêsu là Con yêu dấu của Cha đã biến hình chói lọi trên đỉnh núi Tabore trước ba môn đệ thân tín, có đám mây bao phủ.  Tất cả những yếu tố này, diễn tả sự hiện diện và vinh quang uy nghi của Cha.  Hiện diện trong cuộc thần hiển này có cả hai nhân chứng thời Cựu Ước là ông Môsê đại diện cho Luật pháp và ông Êlia đại diện cho Tiên tri, tất cả hướng về Đức Giêsu, Người là trung tâm ơn cứu chuộc, Người đứng giữa các nhân vật Cựu  Ước và Tân Ước, Người hoàn tất lời các tiên tri nói về lời hứa cứu độ của Thiên Chúa.   Các vị tán đồng chương trình cứu độ sắp thực hiện mà lúc này chưa tiện để nói ra: “Không được kể cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại” (x. c. 38b); vì đây là bí mật thiên sai, bí mật mật nầy sẽ được mặc khải đúng thời điểm khi Đức Giêsu đã thực hiện xong công trình cứu chuộc.  Thiên cơ chưa được bộc bạch vì sợ thiên hạ hiểu nhầm rằng Đức Giêsu chỉ là đấng cứu chuộc trần thế.  Vì sao?

Đức Giê-su dùng sự thất bại ô nhục của mình để cứu độ nhân loại, chính vì thế rất có thể sẽ gây ra khủng hoảng nơi các môn đệ còn yếu đức tin, họ đang trong thời kỳ được Chúa huấn luyện, đức tin chưa vững chắc.  Chính khi nói bóng gió về việc ra đi chịu chết của Người, việc đó đã gây khủng hoảng nơi các môn đệ, cho nên Chúa Giêsu đã chọn mấy môn đệ thân tín nhất và cho họ tiền hưởng,  tiền cảm nghiệm vinh quang chiến thắng của Người.  Ba môn đệ nầy được chứng kiến ánh sáng phục sinh tỏa ra trên núi, nơi con người Đức Giêsu.  Vinh quang phục sinh nầy khẳng định cho họ chiến thắng cuối cùng của Chúa Giêsu, cho dù Người phải đi qua con đường sự chết.  Ba môn đệ nầy cũng là chứng nhân, là  nhịp cầu nối giữa thất bại và thành công của Chúa Cứu Thế.

 Cái chết của Chúa Giêsu đầy đau khổ và ô nhục xét theo nhãn quan nhân loại.  Và đề phòng trước một cuộc khủng hoảng xảy ra nơi các môn đệ và không làm môn đệ thất vọng vì con đường khổ nạn mà Chúa sắp bước vào.  Đức Giêsu hiển dung cho ba môn đệ trung tín để sau nầy họ có bổn phận làm nhân chứng củng cố đức tin cho các anh em khác.  Ánh sáng hôm đó tỏa rạng trên núi Tabore là ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh sau nầy.

Chứng nhân Phêrô đã hiện diện hôm đó trên núi đầy vinh quang và ngài cũng hiện diện trong vườn cây Dầu lúc Chúa hấp hối, đã theo Chúa trong suốt cuộc khổ nạn, ngài nói cho chúng ta lời chứng đáng tin cậy nầy: “ ‘Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến.  Tiếng đó, chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra, khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người (c. 18 Bài Đọc 2. 2p 1, 16-19).   Lời giới thiệu long trọng nầy đã được tuyên ra ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan, Người thật sự liên đới với thân phận tội lỗi của nhân loại khi cùng xếp hàng và bước xuống nước với các hối nhân, nhận phép rửa sám hối của Gioan Tẩy Giả.  Bước lên khỏi nước, trời xé ra và có lời của Cha giới thiệu : “Này là con Ta yêu dấu”; lời đó được lặp lại hôm nay trên đỉnh núi thánh: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”.

Lời chứng nhận nầy của Chúa Cha khai thông sự bế tắc giữa trời và đất xảy ra từ ngày Adam phản đối lệnh cấm của Thiên Chúa, đồng thời nối lại mối dây hiên thông giữa Thiên Chúa và con người mà nhân loại phải cậy nhờ đến trung gian duy nhất là Chúa Giêsu Kitô.  Lời giới thiệu long trọng của Chúa Cha được công bố vào thời điểm khởi đầu cuộc rao giảng công khai, và vào thời điểm khởi đầu đi lên Giêrusalem chịu khổ nạn, lời đó là bảo chứng cho chúng ta: sự chiến thắng khải hoàn chung cuộc của Đức Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết  lắng nghe lời chúa và quyết tâm theo Người, cho dù gặp phải những cam go thử thách trong cuộc sống thường nhật, vì Chúa đã hứa ở với Hội thánh cho đến tận thế. Amen

 

___________________________

Suy niệm 2: Lm. Thái Nguyên

BIẾN HÌNH ĐỔI DẠNG

Suy niệm
Trong Bài Đọc I, tiên tri Đanien (khoảng 200 BC) được Thiên Chúa tỏ cho thấy qua các thị kiến, về sự xuất hiện của Con Người sau triều đại của bốn đế quốc Assyria, Media, Persia, và Hylạp. Ngài có dáng vẻ con người, nhưng lại có nguồn gốc từ trời. Ngài lãnh nhận vương quyền từ Chúa Cha, và sẽ thống trị mọi dân nước, vương quốc của Ngài sẽ tồn tại đến muôn đời, và ánh vinh quang Ngài sẽ rạng ngời muôn thuở.
Thị kiến trên ứng nghiệm trong bài Tin Mừng hôm nay qua việc Đức Giêsu tỏ mình trên núi cao. Mặc dù Phêrô đã tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, cũng như Đức Giêsu đã báo cho biết về cuộc thương khó, nhưng Phêrô và các môn đệ cho tới lúc này vẫn chưa hiểu được sứ vụ Mêsia của Thầy. Như hầu hết người Do Thái đương thời, các ông tin vào một Đấng Thiên Sai uy quyền sẽ dùng quyền năng để chinh phục và thống trị nhân loại. Các ông vẫn mong Nước Chúa sớm hiển trị để được chia chác quyền lợi cũng như địa vị trong vương quốc đó. Các ông không thể chấp nhận một Đấng Thiên Sai phải chịu đau khổ và chết trên thập giá. Vì thế mà sáu ngày sau, Chúa Giêsu đưa ba Tông đồ lên núi để họ hiểu rằng, con đường khổ nạn Ngài sắp phải đi qua là theo Kế Họach Cứu Độ của Thiên Chúa, đồng thời cho các ông nhìn thấy vinh quang trước khi phải đương đầu với cuộc khổ nạn.
Trong quang cảnh hiển dung, có sự xuất hiện của Môsê và Êlia: Môsê tượng trưng cho các Sách Lề Luật vì Thiên Chúa ban Thập Giới và các thánh chỉ qua ông. Biến cố hôm nay chứng tỏ Lề Luật phải hướng về Đức Kitô để được nên trọn hảo. Còn Êlia tượng trưng cho các Sách Ngôn Sứ, ông được coi là ngôn sứ cao trọng nhất, nên biến cố hôm nay chứng tỏ Sách Ngôn Sứ cũng phải hướng về Đức Kitô, để tìm thấy sự ứng nghiệm trọn vẹn về Đấng Thiên Sai. Như vậy, Lề Luật và Ngôn Sứ đều làm chứng và tìm thấy sự hoàn hảo của mình nơi Đức Kitô, nhất là trong Cuộc Thương Khó và Phục Sinh sắp tới của Ngài.
Phêrô choáng ngợp trước ánh quang rực rỡ khi Đức Giêsu biến hình, ông xin dựng ba lều cho ba vị, để cùng với họ vui hưởng cảnh huy hoàng này. Bỗng có tiếng từ đám mây phán ra. Đây là lời tuyên phán lần thứ hai của Chúa Cha để làm chứng cho Đức Kitô là Con Một yêu dấu, và truyền“Hãy vâng nghe lời Người”. Đó là một lời truyền tối quan trọng cho đời sống và sứ vụ các môn đệ. Các ông phải vâng nghe những gì Chúa Con đang mặc khải, dù những điều này không phù hợp với mong đợi của các ông về Đấng Thiên Sai, nhưng là kế hoạch của Thiên Chúa.
Chắc chắn quang cảnh hiển dung đã làm các môn đệ vô cùng phấn khởi. Họ đã thấy vinh quang bên kia cảnh nhục nhã; khải hoàn bên kia cảnh khổ đau; vương miện bên kia thập giá. Lúc ấy họ chưa thể hiểu trọn vẹn, nhưng phần nào đã ý thức được rằng, thập giá trước mắt tuy hoàn toàn khổ nhục, nhưng nó đi liền với vinh quang là nét chính của cuộc xuất hành đến Giêrusalem và sau cái chết. Phêrô không bao giờ quên được kỷ niệm lạ lùng này như ông đã viết:“Chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người” (2Pr 1,16-18).
Chúa Giêsu hiển dung không chỉ cho ba môn đồ thân tín, nhưng Ngài còn tiếp tục hiển dung cho những ai sống gắn bó với Ngài, để họ vững vàng bước đi trên con đường thập giá. Chúng ta cũng sẽ được biến hình, được bừng sáng cách nào đó, khi chúng ta dám sống hồn nhiên chân thật, dám yêu hết mình. Khi cái tôi ích kỷ của mình bị xóa mờ thì cái tôi đích thực được lộ ra trong ngần. Đời Kitô hữu phải là một hành trình lên núi và xuống núi cùng với Chúa, là điểm nhấn của từng ngày sống, từng giai đoạn, cũng là nhịp điệu của trái tim để làm triển nở sức sống và tình yêu. Chính trong sự tĩnh lặng và kết hiệp với Chúa ngay trong đời thường mà chúng ta được chứng kiến vinh quang của Chúa, tuy thoáng chốc nhưng đủ để ta làm mới lại đời sống mình.
Trong ý nghĩa đó, Susanna Wesley đã dâng lên lời nguyện: “Lạy Chúa,
xin hãy giúp con nhớ rằng, tôn giáo không bị giới hạn trong nhà thờ hay nguyện đường, cũng không chỉ thực hành bằng cầu nguyện hay suy gẫm, mà là ở bất cứ nơi nào con được ở trong sự hiện diện của
Chúa”. Thật vậy, bất cứ khi nào ta đặt mình trong sự hiện diện của Chúa, ta đều cảm nhận được sự phấn khởi cho tâm hồn mình, giúp ta mạnh mẽ vượt qua những nghịch cảnh để sống sứ mạng của mình. Người ta không thấy Chúa biến hình sáng láng, nhưng họ có thể cảm nhận sự hiện diện của Ngài nơi khuôn mặt vui tươi, chan chứa niềm tin và đầy tình thương mến của người Kitô hữu trong thế giới hôm nay.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Qua sự kiện biến hình trên núi cao,
Chúa hé mở chút vinh quang rực rỡ,
cho thấy vinh quang Chúa thật vô bờ,
khiến các môn đệ vui mừng hớn hở.
Chúa biến hình trong ánh sáng chói chang,
báo trước ngày phục sinh sẽ huy hoàng,
sau khi trải qua nhục hình và tử nạn,
để cho đời sự sống mới bình an.
Tuổi trẻ con cũng thích được chói sáng,
nên tô vẽ cho mình ánh hào quang,
bằng hành động và kiểu cách vênh vang,
có khi theo những lối sống nghênh ngang,
hoặc theo đời theo “mốt” theo thời trang.
Chúng con thường ảo tưởng nên không biết,
chói sáng đích thực là mình nên giống Chúa,
Đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng,
Đấng chân thật và thánh thiện vô song.
Chúa mới làm cho đời con chói sáng,
bằng đức tin và tình mến rỡ ràng,
chứ không phải những kiểu sống lan man,
tìm mọi cách để nổi nang trên “mạng”.
Cho con trở lại với cái tôi sâu thẳm,
cái tôi hiền lành và chân thật dễ thương,
cái tôi bình thường và nhân ái khiêm nhường,
cái tôi đơn sơ và không chút lụy vương,

cái tôi hòa đồng và lan tỏa hiệp thông,
để trao ban cho mọi người niềm vui sống.
Như vậy con mới mong ngày chói sáng,
vì sẽ được gặp gỡ Chúa vinh quang,
trong ánh sáng huy hoàng và vô tận,
với tình yêu và hạnh phúc vô ngần. Amen.

WGPKT(01/08/2023) KONTUM