Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A (CN 14.05.2023)

Bài đọc 1: Cv 8,5-8.14-17

Các Tông Đồ đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

5 Hồi ấy, ông Phi-líp-phê xuống một thành miền Sa-ma-ri và rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó. 6 Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. 7 Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. 8 Trong thành, người ta rất vui mừng.

14 Các Tông Đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe biết dân miền Sa-ma-ri đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phê-rô và ông Gio-an đến với họ. 15 Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. 16 Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ : họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. 17 Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần.

Đáp ca: Tv 65,1-3a.4-5.6-7a.16 và 20 (Đ. c.1) 

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

1Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,2đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,
nào dâng lời ca tụng tôn vinh !3aHãy thưa cùng Thiên Chúa :
“Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài !

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

4Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh.”5Đến mà xem công trình của Thiên Chúa :
hành động của Người đối với phàm nhân
thật đáng kinh đáng sợ !

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

6Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền,
và dân Người đi bộ qua sông ;
việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.7aChúa uy dũng hiển trị muôn đời.

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

16Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,
đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi.20Xin chúc tụng Thiên Chúa
đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng,
lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.

Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.

Bài đọc 2: 1 Pr 3,15-18 

Thân xác Đức Ki-tô đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ.

15 Anh em thân mến, Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. 16 Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, 17 bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác.

18 Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi -Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương- hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh.

Tung hô Tin Mừng:Ga 14,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng:Ga 14,15-21 

Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. 18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. 19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. 21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

(Nguồn: ktcgkpv.org)

Suy niệm 1: Lm. Lu-y Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

KHÔNG ĐỂ ANH EM MỒ CÔI

 

“Vào thời điểm Đức Giêsu ra khỏi đời nầy mà về với Chúa Cha”, câu nói nầy nhiều lần được lặp lại trong mùa Phục sinh, nhắc cho chúng ta một cuộc vượt qua, một cõi đi về.  “Về với Chúa Cha” chắc hẳn đây không phải là việc di chuyển chỗ ở vật lý, nhưng là thay đổi cách thế hiện diện cũ bằng một lối hiện diện mới, một sự hiện diện vô hình như một sự quan tâm và điều khiển từ xa.  Người ta thường nói đến ý niệm về sự vắng-mặt-hiện-diện .  Đức Giêsu quan tâm lo lắng cho các môn đệ còn ở lại và Người xin Cha “ban một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.  Đó là Thần Khí sự thật.  Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Bài Tin Mừng. Ga 14,15-21). 

Bài tin mừng Chúa nhật tuần trước kết thúc bằng câu: “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.  Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa bởi vì Thầy đến cùng Cha” (Ga 14,12).  Nghĩa là Đức Giêsu đã tìm được người thế chân cho mình để hướng dẫn Giáo hội.  Đó là Đấng bảo trợ, là Thần chân lý sẽ được sai đến với Giáo hội.  Và Đức Giêsu hứa chắc:  “Thầy sẽ không để anh em mồ côi”.  Nghĩa là sinh hoạt của Giáo hội vẫn được tiếp tục duy trì và thăng tiến đi lên, hơn cả khi Đức Giêsu còn sống ở trần gian.  Điều nầy được minh chứng qua sinh hoạt của Giáo hội sau khi Đức Giêsu về trời.

Các môn đệ đã ra đi hoạt động truyền giáo nơi những miền mà trước đây dân chúng không đón nhận Đức Giêsu.  Chúng ta nhớ lại chuyện dân làng Samari từ chối không cho Đức Giêsu đi ngang qua làng để lên Giêrusalem (Lc 9,53), họ không hoan nghênh Đức Giêsu lắm khi Người còn sống, nhưng vào thời các môn đệ thì ngược lại: “Ông Philípphê xuống một thành miền Samari và rao giảng Chúa Kitô cho dân cư ở đó.  Trong thành người ta rất vui mừng … Các môn đệ cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ…  hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần” (x. Bài Đọc 1. Cv 8,5-8.14-17).  Khi sống lại và hiện ra với các môn đệ Đức Giêsu luôn đặt tay ban bình an và thổi hơi ban Thánh thần, như quà tặng của Đấng phục sinh.  Thánh thần được ban xuống nhờ sự can thiệp của Chúa phục sinh và Thánh thần ở luôn mãi với Giáo hội, hướng dẫn Giáo hội.  Chúa Thánh thần hiện diện trong Giáo hội như hình với bóng.   Chúa Thánh thần như linh hồn của Giáo hội, hoạt động trong Giáo hội.  Việc làm của các môn đệ trong Giáo hội ban sơ minh chứng hiệu năng sức mạnh của Chúa Thánh thần.  Thời đại Chúa Thánh thần mở ra vào ngày lễ Ngũ tuần cũng là ngày khai trương Giáo hội thành toàn với mọi yếu tố căn bản cần thiết, tuy nhiên phải biết rằng Chúa Thánh thần sẽ không mặc khải thêm điều gì mới lạ vì Đức Giêsu là “mặc khải” trọn vẹn của Chúa Cha, Người là tiếng nói dứt khoát của Chúa Cha, không cần phải thêm gì nữa.  Chúa Thánh thần đến soi sáng và làm cho tâm trí các môn đệ hiểu rõ hơn nội dung của Lời Chúa đã được mặc khải.

Chúa Thánh thần liên tục hoạt động trong Giáo hội, cho dù các tông đồ trồng Giáo hội ở mọi miền xa xăm thì sức sống làm cho Giáo hội tăng trưởng vẫn là Chúa Thánh thần.  Một điển hình minh chứng, trong lịch sử truyền giáo tại Cheo Reo, Phú Bổn tỉnh Gialai thuộc địa phận Kontum, cha Jacques Dournes là nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai Paris đã ở khá lâu với anh em dân tộc Jrai chừng 13 năm, ngài vừa là thần học gia, nhà truyền giáo và nhà dân tộc học, sống hết mình với anh em Jrai, nhưng kết quả thu hoạch rất ít, ngài chỉ rửa tội một vài người khi còn ở với họ. Nhưng khi cha J. Dournes ra đi, thì anh em Jrai nhớ lại điều cha rao giảng và việc cha làm cho họ, họ trở lại đạo từng làng và từng làng.  Phải nhận rằng việc đó là sức sống của Chúa Thánh thần tác động trên anh em Jrai, là quà tặng của Chúa phục sinh.  Đúng là người kia gieo kẻ nầy gặt nhưng Thánh thần làm cho lớn lên.  Công đức nầy quy về cho Đức Giêsu: “Chính Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa” (x. Bài Đọc 2. 1Pr 3, 15-18).  Một điều cần phải xác tín là Chúa Thành thần không phải là con của Chúa Cha hay là em của Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa Thánh thần nhiệm xuất (xuất hiện cách nhiệm mầu ) bởi hai ngôi, đồng bản thể, đồng quyền năng, đồng hiện hữu như Chúa Cha và Chúa Con.  Ngài là Thần khí ban sự sống, Giáo hội đang sống trong kỷ nguyên của Chúa Thánh thần. 

Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, con tin Chúa Thánh thần luôn hiện diện và hướng dẫn Giáo hội, hướng dẫn mỗi người chúng con, Người có thể làm cho tâm hồn khô khan nguội lạnh trở nên nhiệt thành đạo đức.  Xin cho con biết đặt mình trong sự uốn nắn của Chúa Thánh thần. Amen

Suy niệm 2: Lm. Thái Nguyên

SỰ SỐNG MỚI

Suy niệm

Một người kia nằm mơ gặp một thiên thần đi bộ xuống phố. Một tay ngài cầm bó đuốc, tay kia cầm một xô nước. Anh ta liền hỏi thiên thần: “Ngài đi xuống phố kia làm chi vậy ?”. Thiên thần đáp: “Ta được sai đến để tìm xem ai là người có đức tin và có lòng mến Chúa thực sự”.

Anh ta hỏi tiếp: “Sao Ngài lại phải cầm theo bó đuốc và xô nước?” Thiên thần đáp: “Ta muốn dùng bó đuốc để thiêu hủy các tòa nhà trên thiên đàng, và dùng xô nước để dập tắt ngọn lửa dưới hỏa ngục”. Anh lại hỏi: “Nhưng tại sao Ngài lại phải làm như thế ?”

Thiên thần trả lời: “Để biết ai thực sự có đức tin và lòng mến Chúa. Một người có đức tin thực sự thì sẽ tuân giữ các giới răn, cho dù ta có phá hủy hy vọng sau này của họ là lên thiên đàng, và phá hủy nỗi sợ của họ sau này sẽ bị sa hỏa ngục đi nữa”.

Câu chuyện giấc mơ trên cho ta hiểu thế nào là đức tin và lòng mến Chúa thực sự. Lòng mến Chúa đích thực thì không đặt ra vấn đề thiên đàng hay hỏa ngục, vì như thế thì động lực của tình yêu mến không còn tinh ròng nữa. Đối với thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, được yêu Chúa là đủ rồi, dù ở đâu, làm gì, đi đâu, ngay cả khi phải ở trong hỏa ngục mà vẫn được yêu Chúa thì cũng đủ cho chị rồi.

Ta chỉ lo âu sợ hãi khi mình không có tình yêu. Khi đã có tình yêu thì lo âu sợ hãi không còn, vì chỉ còn lo sống cho tình yêu, như Harry Emerson đã phát biểu như sau: “Sợ hãi thì đe dọa, còn tình yêu lại gọi mời. Sợ hãi thì cầm tù, còn tình yêu lại giải phóng. Sợ hãi thì chua chát, còn tình yêu lại ngọt ngào. Sợ hãi thì gây ra thương tích, còn tình yêu lại chữa lành. Sợ hãi thì luôn lẩn tránh còn tình yêu lại hiện diện”.

Đã yêu thì chỉ còn có một điều là mong sống thật nhiều cho người mình yêu, cụ thể là làm những gì mà người yêu mong đợi. Đó cũng chỉ là một tình yêu đáp trả, vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước khi chúng ta yêu mến Người. Và Chúa Giêsu đã tỏ lộ ra cho các môn đệ biết: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Hay nói một cách khác phổ quát cho tất cả mọi người: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”.

Bài Phúc Âm hôm nay là một lời an ủi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, khi Ngài sắp lìa bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Lời an ủi này không chỉ là một sự động viên khích lệ, mà là một lời hứa chắc chắn Người không để các ông mồ côi, Người sẽ xin Chúa Cha ban cho các môn đệ một Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần, Người là Thần Khí Sự Thật, sẽ đến ở giữa các ông và trong các ông. Nhưng điều quan trọng là tình yêu mến trong lòng họ qua việc giữ lệnh truyền của Thầy. Tình yêu ấy làm cho Chúa Cha thương mến họ, cả Ba Ngôi đều ở trong họ, làm cho sự sống linh thiêng ngập tràn trên họ, và chính Chúa sẽ tỏ mình cho họ, khiến họ vững vàng trước mọi thử thách gian nan.   

Mùa Phục sinh nhắc nhở ta nhìn lại sự sống của Chúa trong mình: “Anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em”. Kitô hữu tự bản chất là người đã được phục sinh, nhờ thông hiệp với Ðấng đang sống là Ðức Kitô. Sự thông hiệp này làm nên một sức sống mới và một kinh thiêng liêng mà thánh Phaolô đã nói lên: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Ðức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Quả thật, sự sống của Chúa bắt đầu bừng lên khi ta bắt đầu sống yêu thương. Ngài sẽ tỏ mình cho ta khi ta dám cúi xuống tỏ tình thương với mọi người.

Thực tế cho thấy, lắm khi ta sống èo uột, khô khan, cằn cỗi, tầm thường, chỉ vì không dám sống giới răn yêu thương, không dám xả thân phục vụ anh chị em, chỉ quanh quẩn với bản thân, và loay hoay với những gì mình muốn để được an nhàn thư thái. Còn đời sống đạo thì nhiều khi chỉ lo giữ những điều tối thiểu và vừa đủ để được lên thiên đàng. Nếu như vậy chỉ là một thứ đạo thực dụng, như chuyện trao đổi ở đời, và như vậy ta xem Đức Kitô cũng chỉ là một vị thần đóng vai trò thưởng phạt, chẳng khác nào chuyện thần thoại Hy lạp.

Không lạ gì mà những người lương dân thấy một số người có đạo mà không thấy có Chúa. Điều này có nguy cơ trở thành một thứ đạo mà con người dựng nên Thiên Chúa chứ không phải Thiên Chúa dựng nên con người. Làm sao cho người khác nhận ra Đức Kitô đang sống, đang hành động trong ta, đang có mặt ngay trong cuộc sống hôm nay giữa mọi người? Cuộc đời chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa, nhưng sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh lại tùy thuộc vào thái độ sống của chúng ta: một thái độ mở ra, bao dung, đón nhận, vui tươi và nhiệt tình với mọi người, đem lại tự do và bình an cho nhau.

Cầu nguyện

Lạy Cha!
Ki-tô giáo là đạo Đấng đã sống lại,
nên Ki-tô hữu là người đã phục sinh,
đã đón nhận sự sống của Thánh Linh,
nhờ chính Đức Ki-tô hiến thân mình.

Sự sống lại là hồng ân Chúa ban,
nhưng con phải tuân giữ các luật điều,
và phải làm tất cả vì tình yêu,
không so đo hay tính toán chi nhiều,
không phàn nàn vì những điều con thiếu,
không quan trọng mình có được bao nhiêu.

Yêu mến đâu phải là tình cảm tự nhiên,
được đo lường theo mối dây thân thiện,
nhưng biểu hiện bằng hành động dấn thân,
với tự do và tinh thần quả cảm,
luôn dám sống dám yêu và dám làm,
dám đi ngược với lối sống thế gian.  

Đức tin không hành động, đức tin chết,
tình yêu cũng không chỉ ở trong lòng,
nhưng còn là sáng lên trong hành động,
khơi sâu và mở rộng sự hiệp thông.

Cho con nghe được tiếng Chúa gọi mời,
để con biết sống một cuộc đời phấn khởi,
biết nhiệt tâm đem an hòa cho thế giới,
đem niềm vui thương mến đến mọi nơi.

Xin cho con đừng ngồi đó để chờ thời,
nhưng ra khơi tạo nên nguồn sống mới,
cho bao người còn đang sống chơi vơi,
đang khốn khó nguy nan giữa biển đời.

Xin cho con ghi nhớ lời Chúa phán,
biết thực thi những điều mà Chúa dạy,
để nêu cao một tình mến mỗi ngày,
cho tới lúc được xum vầy bên Chúa. Amen.

WGPKT(09/05/2023) KONTUM