Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Đức Mẹ Mân Côi – Năm C (CN.02.10.2022)

Kính Trọng Thể Đức Mẹ Mân Côi

BÀI ĐỌC I: Cv. 1,12-14

“Họ kiên trì cầu nguyện cùng Bà Maria, Mẹ Chúa Giêsu”.

Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ.

Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông đồ xuống khỏi núi gọi là Núi Cây Dầu mà trở về Giê-ru-sa-lem, núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, bằng quãng đường được đi trong này sa-bát. Và khi đã trở vào thành, các ông lên lầu gác, nơi Phê-rô và Gio-an, Gia-cô-bê và An-rê, Phi-líp-phê và Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô và Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê và Si-mon Giê-lô-tê, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê, trú ngụ. Mọi người đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, và Bà Maria Mẹ Chúa Giêsu với các anh em Người.

Ðó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Gl 4,4-7

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ”

Anh em thân mến,

Khi đã tới lúc thời gian đầy đủ, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Lề Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Lề Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: “Abba”, nghĩa là Lạy Cha. Thế nên, bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con, mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38

“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

Ðó là lời Chúa.

——————

Suy Niệm 1:                          Linh mục Lu-y Nguyễn Quang Vinh

 

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Hiện tượng săn lùng thần tượng của giới trẻ. Ngày nay quá nhiều siêu sao điện ảnh, siêu sao thể thao, được tung lên mạng, in hình quảng cáo, báo đài tôn vinh.  Ngôi sao nầy xuất hiện, ngôi sao khác lặn đi, cứ như thế hành trình tiếp tục.  Như công nương Diana qua đời năm1997 trong tai nạn xe hơi khủng khiếp, lúc đó đã có 15.000 bài viết về bà.  Năm 2002, lễ giỗ 5 năm đã có 12.000 bài viết về bà, 2007 lễ giỗ 10 năm, chỉ có 7.000 bài.  Càng nhiều năm giỗ, bài viết càng giảm thiểu! Đi vào quên lãng là chuyện thường tình cuộc sống. 

Sự kiện ngược lại, một thiếu nữ Do thái có tên Maria đã làm cho cả thế giới chú ý.  Lời ca tụng Mẹ vang lên từ mọi cung thánh đền thờ, mọi trung tâm hành hương Thánh Mẫu nơi các quốc gia.   Xuyên suốt thời gian và hoàn cảnh xã hội, các văn hào, nghệ sĩ, liên tục sáng tác và tán dương Đức Maria qua các tác phẩm của mình.

Nhân vật xưa như trong truyện cổ tích, nay vẫn sống mạnh trong tâm hồn người tín hữu công giáo, đến nỗi không có đất nước nào vắng bóng các đền thờ hay thánh địa hành hương dâng kính Đức Mẹ.  Tại sao?  Chính vì Đức Mẹ đã được Thiên Chúa chọn và Mẹ cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc nhân loại.  Khởi từ mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu đến cái chết thập giá của Người, Đức Maria luôn đồng hành và nâng đỡ người con của mình. 

Hơn thế nữa Đức Mẹ có mặt ngay từ buổi đầu khai sinh Giáo Hội, sau khi Đức Giêsu về trời “Tất cả các tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với Đức Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu”(x. Bài đọc 1. Cv 1,12-14), họ họp nhau cầu nguyện chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống.  Vào ngày lễ Ngũ Tuần Đức Mẹ cũng đã đón nhận Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các thánh tông đồ, đó là ngày khai trương Giáo hội, từ đây các tông đồ hết lo sợ, mở toang cửa, lớn tiếng công khai rao giảng Tin mừng Chúa sống lại.

Như vậy Đức Maria sống trọn vẹn  mầu nhiệm cứu độ qua năm sự Vui – Thương – Mừng, các mầu nhiệm chính yếu nầy dệt nên chuổi kinh Mân Côi, như bản tóm tắt lịch sử ơn cứu chuộc.  Sức mạnh chiến thắng của kinh Mân Côi toả sáng lần đầu tại vịnh Lepante vào ngày 7. 10. 1571, khi đạo binh công giáo với số quân ít ỏi đã chặn đứng được sức tiến công như vũ bão của quân Thổ Nhĩ Kỳ đang lăm le san bằng vương cung thánh đường thánh Phêrô tại Rôma.  Từ ngày chiến thắng đó Đức Giáo Hoàng Piô V đã thiết lập lễ Mân Côi để nhớ ơn cứu mạng Giáo Hội.  Đó cũng là nguồn gốc kinh Mân Côi.

Giải cứu Giáo Hội khỏi cái chết trước mắt!  Cái bế tắc trong câu chuyện trận đánh tại vịnh Lepante được ví như sự bế tắc trong hoạt cảnh Truyền Tin hôm nay, khi Đức Mẹ nghe lời chào của thần sứ Gáprien là sẽ thụ thai và sinh con trai (x. Bài Tin Mừng Lc 1, 26-38).  Đang khi Đức Maria thắc mắc làm sao Mẹ có thể giữ mình đồng trinh mà có thể thụ thai Con Đức Chúa Trời: “Việc ấy xảy ra cách nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng … ”, thiên thần Gáprien giải đáp cho Mẹ: “Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể không làm được”.  Và Đức Mẹ đã làm theo ý Chúa: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền”. 

Đức Mẹ thắc mắc là phải vì mẹ là người thực tế, việc thụ thai là kết quả quy luật sinh vật học, quy luật của truyền sinh sự sống, tuy nhiên phải hiểu rằng Thiên Chúa không bị chi phối bởi định luật khoa học, Người ở ngoài định luật sinh vật học.  Từ hư vô Thiên Chúa tạo nên vũ trụ vạn vật, thì việc làm cho một trinh nữ thụ thai mà không có sự can thiệp của người nam thì dễ dàng hơn nhiều.  Tương tự như thế, khi đã có tờ giấy bạc năm trăm nghìn thì cũng đã có tờ giấy bạc hai trăm nghìn rồi vậy.

Các phép lạ như Đức Giêsu đi trên thiên nhiên biển cả, Người chữa lành bách bệnh, Người làm phép lạ cho kẻ chết sống lại, như vậy rõ ràng Thiên Chúa  không hề bị định luật khoa học nào chi phối cả.  Đấng tạo dựng nên vạn vật thì cao hơn vạn vật, đừng bao giờ đặt Đấng sáng tạo dưới quy luật vật lý là quy luật chi phối vạn vật.  Chúng ta thường suy luận theo lối nầy và muốn thỏa mãn tâm trí là giải thích các mầu nhiệm bằng định luật khoa học.  Dường như Đức Maria đã sớm hiểu ra điều nầy, nên đã thưa “Xin vâng” theo ý Thiên Chúa.

Việc Đức Mẹ được Thiên Chúa can thiệp sẽ trở thành “cổ tích” khi Người chỉ can thiệp trường hợp của Mẹ ngày xưa, mà không làm gì được cho nhân loại ngày nay.  Không phải như thế!  Thiên Chúa luôn luôn đồng hành và can thiệp kịp thời cho con cái Mẹ ở khắp nơi trên thế giới qua lời bầu cử của Đức Mẹ.  Nếu hành hương tới trung tâm La Vang, sẽ thấy những lời tạ ơn Đức Mẹ được khắc vào bia đá kết thành tường rào bao quanh linh địa.  Nếu tới Lộ Đức hay Fatima, sẽ thấy vô số xe lăn, nạng, gậy chống, được để lại nơi đây như lời tạ ơn phép mầu Mẹ ban, lúc đó sẽ không còn có thể nói việc Đức Mẹ can thiệp là chuyện cổ tích được nữa.

Lạy Nữ Vương rất thánh Mân Côi, con kính chào Mẹ và ca tụng lòng thương hải hà của Mẹ, con dâng cho Mẹ bản thân con, mọi thành công và thất bại, mọi guyện ước và dự tính, xin hãy làm Mẹ con như Mẹ đã nhận làm Mẹ Chúa Giêsu. Amen

—————–

Suy Niệm 2:                             Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông

 

TRÀNG HẠT: VŨ KHÍ RẤT HỮU HIỆU

1. “Vũ khí” là thứ để giết chết, để tiêu diệt kẻ thù.

Các nước trên thế giới bây giờ chi tiền bạc mua sắm vũ khí để giết nhau nhiều hơn là mua sắm những thứ để cứu người. Được biết vũ khí hạt nhân con người đang sở hữu có thể xoá sổ trái đất này ! Có một nhà nước duy nhất trên thế giới không hề sắm vũ khí là quốc gia Vatican.

2. Tràng hạt Mân Côi là một loại vũ khí để cứu người.

“Năm xưa (1917) trên cây sồi, làng Fatima xa xôi . . . Mẹ nhắn nhủ người đời. . . hãy năng lần hạt Mân Côi” !

Thói thường, một người mẹ thương con hay khuyến khích con làm những gì có ích lợi cho con mình. Mẹ Maria cũng như thế.

Khi lần hạt Mân Côi là chúng ta suy niệm những sự kiện cuộc đời Chúa Giêsu. Năm sự Vui, Thương, Mừng, Sáng là như thế cả. Ví dụ : Năm sự Thương thứ nhất thì gẫm Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu ; thứ hai thì gẫm Chúa Giêsu chịu đánh đòn; thứ ba thì gẫm Chúa Giêsu chịu đội Mão gai; thứ bốn thì gẫm Chúa Giêsu vác cây thánh giá ; thứ năm thì gẫm Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. . .

3. Trong tất cả các gian hàng bán đồ đạo trên thế giới này, luôn trưng bày các cỗ tràng hạt Mân Côi, đủ loại, từ giá bình dân đến giá cao, tuỳ túi tiền của mỗi người. Có nhiều người đã mua tặng không cho nhiều nơi vùng sâu vùng xa. Có nhiều cha xứ đã tặng tràng hạt cho các em thiếu nhi trong xứ đạo mình và mời gọi các em lần hạt chung với cha. Điều đó rất có lợi cho cuộc đời của các em trong hiện tại và tương lai.

Người đồng bào công giáo Thượng Kontum hay đeo tràng hạt trên người suốt ngày đêm, xem đó như một sự che chở của Mẹ Maria vậy. Mình nghĩ họ tin sao thì họ được vậy.

4. Việc đạo đức này rất dễ làm và rất hiệu quả.

Hội thánh Công giáo từ xa xưa đã rất kinh nghiệm về hoa trái của việc lần hạt Mân Côi, vì thế đã kêu gọi con cái siêng năng lần hạt. Ngay cả các giáo hoàng khi muốn cầu nguyện cho việc gì thì cũng xin mọi người lần hạt, có khi còn yêu cầu đến cả triệu luôn. Đó là thứ “tổng động viên” binh lính trang bị vũ khí cứu sống chứ không phải để giết chết như chúng ta đang thấy trong cuộc chiến tranh đẫm máu ở Ukraine !

5. Chuyện vui mình hay kể khi dạy giáo lý cho trẻ em :

Đang khi không, Thánh Phêro người giữ chìa khoá cửa thiên đàng, ngài có mở cửa thì người ta mới vào được, nhận thấy có nhiều người “lạ mặt” ở trên thiên đàng. Ủa ! Sao lạ vậy ta ? Nhớ rõ mươi ràng là đã không bao giờ mở cửa cho tay đó mà sao bây giờ nó có mặt ở đây ? Lạ quá đi thôi !? Thánh nhân bèn đi hỏi thầy mình là Chúa Giêsu, người sáng lập nước Trời là Thiên đàng và giao chìa khoá cho Phêro để mở cửa cho những ai đáng vào. Thầy ơi ! Sao con thấy có nhiều người lạ trong thiên đàng ? Thầy có mở cửa cho họ không vậy ? Chúa Giêsu ngạc nhiên nói là Ta đã giao chìa khoá cho anh mà ? ! Mà nếu ai đã vào được thiên đàng thì mình phải mừng với họ chứ ? Phêro không đồng ý vì phải có luật lệ nghiêm túc chứ ?! Phêro bèn đi gặp Thánh Giuse, vì Thánh Giuse cũng có thế giá trên thiên đàng lắm lận và hỏi : Ngài có mở cửa cho ai vào thiên đàng không vậy ? Không bao giờ, chỉ anh mới có chìa khoá thôi mà ! Vậy là chỉ còn Đức Mẹ thôi ? Được hỏi như vậy, Đức Mẹ chỉ mỉm cười có vẻ khó hiểu . Phêro nghĩ nhất định Đức Mẹ là “thủ phạm” rồi, không thể có ai khác được. Ngài triệu tập các “thám tử” của mình và ra lệnh phải theo dõi Đức Mẹ từng bước từng bước, ngày cũng như đêm. Cẩn thận hơn nữa là Phêro còn cho treo một tấm bảng to ngay tại cửa thiên đàng : “Tạm thời đóng cửa “ ! Chuyện gì xảy ra biết không ? Các thám tử hôm đó, ba chân bốn cẳng rập ràng chạy đến phòng làm việc của thánh Phêro báo cáo : Đến mà xem, nhanh lên ! Phêro vừa hồi hộp vừa vội chạy ra phía sau thiên đàng. Ôi ! Một cảnh tượng lạ lùng. Đức Mẹ đứng sát tường thòng chuỗi Mân Côi là kéo lên một người vào thiên đàng. Hết người này đến người khác. Trời ơi là trời ! Sao Đức Mẹ lại làm như vậy chứ ? Sao không để họ vào cửa chứ ? Đức Mẹ nhẹ nhàng trả lời : Anh treo bảng đóng cửa thì ai mà vào được, với lại ta đã hứa là ai siêng năng lần hạt thì được vào đây mà ! Phêro chỉ còn cách là đi mét với Chúa Giêsu thế này. . . thế này. . . Không còn có thể thống gì cả !

Chúa Giêsu nhìn Phêro và vỗ vai như là rất thông cảm rồi bảo : Anh hiểu cho Thầy nhé . . . Vì đó là Mẹ của Thầy ! Phêro không biết nói gì thêm cả, một làm thinh nín lặng mà thôi. Hết chuyện !

Đây chỉ là một chuyện tưởng tượng cho vui. Mình thích nhất là câu của Chúa Giêsu nói với Phêro : Anh hiểu cho Thầy nhé, đó là Mẹ của Thầy. Bây giờ Đức Maria là Nữ Vương trên trời và dưới đất mà. Nhớ chuyện xưa nước thành rượu ngon ở tiệc cưới Cana . Hôm đó Chúa Giêsu rõ ràng là không đồng tình. . . Nhưng người đó là Mẹ của mình. Vậy là phép lạ đầu tay không liên quan gì đến công cuộc cứu chuộc !

Đức Maria muôn đời vẫn là Mẹ đầy lòng thương yêu của loài người.

Mẹ vẫn luôn nhắn nhủ người đời hãy năng lần hạt MÂN CÔI. Amen

WGPKT(01/10/2022) KONTUM