Sống Điều Không Thể (16.02.2020 – Chúa Nhật VI TN – Năm A)

Tại sao người ta có xu hướng nghĩ về “luật của Thiên Chúa” một cách tiêu cực hơn là tích cực? Thái độ của Chúa Giêsu đối với luật của Thiên Chúa có thể được tóm tắt trong lời cầu nguyện tuyệt vời của Thánh Vịnh 119: “Ôi, con yêu luật pháp của Ngài biết bao! Đó là điều con nghiền ngẫm suốt ngày.”

Đối với người dân Israel, “luật” có thể quy vào mười điều răn hoặc năm cuốn sách của Môi-sê, được gọi là Ngũ Thư hay Torah, giải thích các điều răn và sắc lệnh của Thiên Chúa cho dân Người.

“Luật” cũng đề cập đến toàn bộ giáo huấn hay cách sống mà Thiên Chúa đã ban cho dân Người. Người Do Thái thời Chúa Giê-su cũng sử dụng nó như một sự mô tả về luật truyền khẩu hoặc luật được viết ra.

Không cần phải nói, các kinh sư đã thêm nhiều điều vào luật hơn là ý định của Chúa. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu thường lên án bản luật vì nó đặt gánh nặng lên con người điều mà Thiên Chúa không hề muốn.

Bản chất của luật Chúa

Chúa Giêsu đã nói rất rõ rằng bản chất của luật pháp của Chúa – điều răn và cách sống của Người, phải được thực hiện. Luật pháp của Chúa là chân thực và công chính bởi vì luật xuất phát từ tình yêu, lòng tốt và sự thánh thiện của Người. Đó là luật của ân sủng, tình yêu và tự do vì chúng ta. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa truyền dạy chúng ta yêu mến Người trên tất cả mọi sự và đi theo con đường của Con của Người, Chúa Giêsu, Đấng đã dạy chúng ta cách yêu thương bằng việc hiến mạng sống mình cho người khác.

Lòng kính trọng và sự tôn trọng

Chúa Giê-su dạy về lòng kính trọng và tôn trọng luật pháp của Chúa – kính trọng chính Chúa, kính trọng Ngày của Chúa, kính trọng hay tôn trọng cha mẹ, tôn trọng sự sống, tài sản, thanh danh của người khác,  tôn   trọng  chính   mình  và

người  lân  cận,  đừng  để  cho ước muốn nguy hại và sai trái làm chủ và kiềm hãm chúng ta.

Sự kính trọng và tôn trọng các điều răn của Chúa, dạy chúng ta cách yêu thương – yêu Chúa và yêu người lân cận. Điều không thể đối với con người thì có thể đối với Thiên Chúa, Đấng ban phát quảng đại ân sủng của Người và quyền năng của Chúa Thánh Thần cho những ai đặt niềm tin và tín thác nơi Người.

Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng, sự giúp đỡ và sức mạnh để yêu như Ngài yêu, tha thứ như Ngài tha thứ, suy nghĩ và phân xử như Ngài phân xử, và hành động như Ngài  hành động với lòng thương xót, nhân hậu và tốt bụng. Chúa yêu sự công bình và ghét sự gian ác.

Với tư cách là những người theo Chúa, chúng ta phải yêu mến các điều răn của Người và chê ghét mọi hình thức tội lỗi và việc làm làm sai trái. Nếu chúng ta muốn sống ngay chính như Chúa mong muốn cho chúng ta, thì chúng ta phải biết và hiểu ý định của các lệnh truyền của Chúa đối với chúng ta và quyết định vâng theo Chúa với tấm lòng của chúng ta.

Bạn có tìm cách hiểu ý định của luật của Người và lớn lên trong sự khôn ngoan theo cách của Người không?

Chúa Thánh Thần biến đổi tâm trí và trái tim của chúng ta

Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ của mình rằng Người sẽ ban cho họ ân tứ của Chúa Thánh Thần, Đấng viết luật tình yêu và sự thật của Chúa vào trái tim của chúng ta. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta sự thật  của  Chúa  và cho  chúng ta sự

khôn ngoan  và hiểu  biết về đường lối của Chúa. Thánh Thần giúp chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta, thêm sức chúng ta trong cám dỗ và biến đổi chúng ta, từng ngày, giống như Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Rỗi Thương Xót và Thiên Chúa khiêm nhường của chúng ta.

Ơn lành và phần thưởng lớn cho những ai tuân theo các lệnh truyền của Chúa và những người khuyến khích những người khác, đặc biệt là các thế hệ trẻ, yêu thương, tôn trọng và vâng lời Chúa.

Bạn có tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa và cho phép Chúa Thánh Thần của Người lấp đầy bạn với khao khát sự thánh thiện và công chính trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của bạn không?

Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần lấp đầy trái tim bạn với một khát khao cháy bỏng và sự tôn kính đối với lời ban sự sống của Chúa để bạn có thể lớn lên từng ngày trong sự khôn ngoan và hiểu biết về tình yêu, sự thật và lòng nhân từ của Thiên Chúa.

“Lạy Chúa Giê-su, xin hãy bắt đầu một công việc mới của tình yêu trong con. Xin hãy mang đến cho con một tình yêu và sự tôn trọng lớn hơn đối với các điều răn của Ngài. Xin ban cho con lòng khao khát nồng nhiệt để sống cuộc đời thánh thiện và công chính. Xin thanh tẩy ý định, ước muốn và tư tưởng con để con chỉ làm điều đẹp lòng Chúa và phù hợp với thánh ý Chúa “

SỐNG TUYỆT VỜI

“Thầy nói cho anh em biết, trừ khi sự thánh thiện của anh em vượt qua các kinh sư và người Pha-ri- sêu,  bằng  không  anh em sẽ không

được  vào   nước  Thiên  Chúa.” – Mát-thêu 5:20

Chúa Giêsu có tiêu chuẩn cao hơn bất cứ ai đã từng sống. Ngài có những tiêu chuẩn cao nhất về sự hòa hợp trong các mối quan hệ (Mt 5:22), sự thuần khiết trong tính dục (Mt 5:28), sự chung thủy trong hôn nhân (Mt 5:32), sự thật trong lời nói (Mt 5:34) và tình yêu đối với cho kẻ thù (Mt 5:39, 44).

Trong Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ kiểm soát những nóng giận của chúng ta mà còn đóng đinh chúng (Gal 5:24). Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta chiến thắng thân xác của chúng ta hơn là nhìn thân xác của người khác một cách đầy ham muốn. Và Ngài truyền dạy chúng ta tách mình ra khỏi sự bất khoan dung và tội lỗi hơn là ra khỏi sự gắn bó với người vợ hoặc chồng của chúng ta.

Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta bày tỏ sự thật hơn là bày tỏ kế hoạch của chính mình. Chúng ta thậm chí phải đối xử với kẻ thù tốt hơn chúng ta đối xử với bạn bè (xem Lc 15:20).

Một cách cố ý, các tiêu chuẩn của Chúa Giêsu là bất khả thi. Nói theo kiểu con người, chúng ta không thể đáp ứng các tiêu chuẩn này, bất kể chúng ta cố gắng như thế nào. Chính vì thế, chúng ta phải để Ngài đổi mới mới chúng ta (Kh 21: 5).

Cầu nguyện:

Lạy Cha, nhờ ân sủng của Cha, con có thể sống điều không thể và minh chứng rằng Chúa Giêsu là Đường, là Sự thật và là Sự sống (Ga 14: 6).

Xác Tín:

―Mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng người chưa hề nghĩ tới, đó là điều Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Ngài.” 1 Cr 2: 9.

Ca ngợi:

Cảm ơn Ngài, lạy Chúa Giêsu! Chúa đã “bị kết án tử hình vì tội lỗi của chúng con và phục sinh vì sự công chính hóa của chúng con”

(Rm. 4:25).

Chuyển ngữ:

Lm. Phaolô Trần Quốc Bảo

Giáo Phận Kontum

WGPKT(15/02/2020) KONTUM