02/7/2022 – Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên

Bài Ðọc I:  Am 9, 11-15

Ta sẽ đem dân Ta bị lưu đày trở về, và sẽ trồng họ trên đất của họ”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Ðây Chúa phán: “Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại nhà xếp của Ðavít đã xiêu đổ, Ta sẽ lấp những lỗ hổng nơi tường, trùng tu lại những gì đổ nát. Ta sẽ xây dựng lại như ngày xưa, để chúng chiếm hữu những gì còn sót của Êđom và tất cả các dân tộc, vì chúng đã xưng tụng danh Ta”.

Chúa hoàn thành những việc Chúa đã phán như thế. Và Chúa còn phán: “Ðây đã đến những ngày mà người cày ruộng tiếp nối người thợ gặt, kẻ ép nho tiếp nối người gieo giống. Từ các núi non, rượu nho mới sẽ chảy tuôn tràn, và từ các đồi, rượu sẽ vọt ra lai láng. Ta sẽ đem Israel dân Ta bị lưu đày trở về. Họ sẽ xây lại các thành phố bị bỏ hoang và cư ngụ tại đó. Họ sẽ trồng nho và sẽ uống rượu nho. Họ sẽ lập vườn, và sẽ ăn quả sinh ra ở nơi ấy. Ta sẽ trồng họ trên đất của họ, và không khi nào họ bị nhổ ra khỏi đất Ta đã ban cho họ. Chúa là Thiên Chúa của ngươi phán như thế”.

Ðó là lời Chúa.

Lời Chúa: Mt 9, 14-17

“Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, [Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô,] các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ rằng: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn”.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                                      Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Không ai lấy vải mới vá áo cũ…
cũng không ai đổ rượu mới và bình cũ…
Rượu mới phải đựng trong bình mới”

   1/ Chúa Giêsu phân biệt rạch ròi Đạo CũĐạo Mới: Cựu ƯớcTân Ước.

   2/ Phân biệt hai khía cạnh:

   a/ Đạo lý… có những điểm Cựu Ước khhông còn phù hợp với Tân Ước, cần hoàn thiện, chấn chỉnh như Chúa nói: “Tôi đến không phải để phá bỏ Luật Môsê, nhưng là để hoàn thiện” (Mt 5, 17).

   Thí dụ vấn đề đa thê, ly dỵ, trả thù, ngoại tình, thề thốt… Cựu Ước vẫn có giá trị nếu quy về Tân Ước, chấn chỉnh theo Tân Ước: “Kinh Thánh làm chứng về tôi” (Ga 5, 39). Nếu không quy về Chúa Giêsu, Cựu Ước chỉ còn là tấm áo cũ, cái bình cũ… là đạo Do Thái chứ không phải đạo Kitô.

   b/ Cách giữ đạo: Đạo Cũ do các kinh sư hướng dẫn chỉ còn là chuyện giữ luật để nên người công chính, lại hướng về hình thức bên ngoài hơn là nội tâm… Tân Ước phải sống đạo theo Chúa Giêsu: khiêm tốn, kín đáo, thành tâm muốn đẹp lòng Chúa chứ không phải để được tiếng là công chính.

   Chúa Giêsu cho biết: Khi ăn chay, đừng ủ rũ để mọi người biết mình ăn chay… Nhưng hãy rửa mặt, chải đầu… chỉ để Cha biết thôi…” (Mt 6, 16- 18).

   3/ Chúa Giêsu thường ví nước trời như Tiệc Cưới mà Ngài là Chàng Rể, niềm hoan lạc của mọi người.

   Chàng rể sẽ bị “đem đi” ám chỉ Chúa Giêsu chịu chết… người theo Chúa sẽ ăn chay để hiệp thông với cuộc khổ nạn của Đức Kitô và đón nhận Ơn Cứu Độ. Giữ chay là chịu khổ. Chịu khổ để kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu hầu lập công, đền tội. Đây mới là đặc tính của chay tịnh Tân Ước và mới làm nên giá trị của việc giữ chay.

   4/ Giữ luật Cựu Ước mà không Tin Đức Kitô thì cũng chẳng được cứu độ vì: Dưới gầm trời này không một danh hiệu nào có thể ban ơn cứu độ ngoài danh hiệu Giêsu” (Cv 4, 12).

   5/ Ai đến với chúng ta mà bảo công giáo làm sai Kinh Thánh, phải giữ ngày Sabat, phải kiêng huyết, không ăn thịt heo, không tạc ảnh tượng… thì hãy bảo họ cứ trở về với đạo Do Thái mà giữ… chúng tôi theo Đức Giêsu Kitô mà thôi.

***********

 “Tôi chọn Giêsu là nắng, tôi chọn Giêsu là mưa, cho tháng năm thôi nỗi đìu hiu giá lạnh khô cằn…” (Ý Vũ).    

WGPKT(26/06/2022) KONTUM