01/7/2022 – Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên

Bài Ðọc I: Am 8, 4-6. 9-12

Ta sẽ cho nạn đói trên đất này: nhưng không phải là đói cơm bánh, mà là đói lời Chúa”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Ðây Thiên Chúa phán: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: “Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng! Khi nào hết ngày Sabbath để chúng tôi bán lúa mạch. Chúng tôi sẽ giảm lường đong, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát”.

Chúa là Thiên Chúa phán: “Ngày ấy Ta sẽ khiến mặt trời lặn ngay giữa chính ngọ, và sẽ khiến mặt đất ra tối tăm giữa ban ngày. Ta sẽ làm cho các ngày đại lễ của các ngươi trở nên ngày tang tóc, cho các bài ca trở thành lời khóc than. Ta sẽ lấy bao bố đặt trên lưng các ngươi và khiến mọi người trọc đầu. Ta sẽ làm cho ngày ấy trở thành như ngày tang mất con một, và sau cùng nó trở nên ngày cay đắng”.

Thiên Chúa lại phán: “Rồi đây sẽ đến ngày Ta cho nạn đói đến trên đất này, nhưng không phải là đói cơm bánh hay khát nước đâu, nhưng là đói nghe lời Chúa. Người ta sẽ di chuyển từ biển này qua biển nọ, từ bắc đến đông: họ đi vòng quanh tìm kiếm lời Chúa, nhưng chẳng thấy.

Ðó là lời Chúa.

Lời Chúa: Mt 9, 9-13

“Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ”. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                                      Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc,
kẻ đau yếu mới cần”

   1/ Kỳ thị là tật xấu thâm căn cố đế của con người, xưa cũng như nay và cho đến tận thế. Chỉ có ai tin theo Chúa Giêsu và sống lý tưởng của Người thì mới sửa được tính xấu này.

   Trong Đức Kitô không còn Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà… Tất cả chỉ là một trong Chúa Kitô (Gl 3, 28).

   2/ Chúa Giêsu không bao giờ có thái độ phân biệt đối xử. Người gần gũi, bao dung, yêu thương mọi người: vào ngụ tại nhà ông Giakêu thu thuế, nói chuyện với người phụ nữ 5 đời chồng ở bờ giếng Giacóp, ngồi ăn với người thu thuế và quân tội lỗi… không ngại kêu mời Lêvi thu thuế vào hàng tông đồ…

   3/ Chúa dậy cho các biệt phái kiêu căng một bài học: Các ông tự cho mình là công chính rồi khi miệt những kẻ khác… Mà không biết chính mình đầy tội lỗi… Như những nấm mồ tô vôi, bên ngoài coi trắng đẹp nhưng bên trong là xương thịt thối tha…

   4/ Tự phong cho mình tước hiệu công chính đã là một tội trước mặt Chúa vì: “Trước nhan Chúa chẳng có ai là công chính” (Tv 142, 2).

   Thánh Augustinô, trong sách Tự Thuật đã tha thiết cầu xin Chúa: “Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con”.

***********

Xin cho chúng con nhận biết mình yếu đuối, tội lỗi, thấp hèn để chúng con khiêm tốn học theo gương Chúa, biết bao dung trước những khuyết điểm của anh chị em, sống yêu thương chan hòa với mọi người nhất là những anh chị em kém may mắn hơn chúng con. Amen.    

WGPKT(26/06/2022) KONTUM