11.01.2022 – Thứ Ba Tuần I Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1, 9-20

“Chúa nhớ đến bà Anna và bà đã sinh Samuel”.

Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tại Silô, sau khi ăn uống, Anna chỗi dậy. Thầy tư tế Hêli đang ngồi trên ghế trước cửa đền thờ Chúa, nhằm lúc Anna sầu khổ, khóc lóc thảm thiết cầu nguyện với Chúa và khấn xin rằng: “Lạy Chúa các đạo binh, nếu Chúa đoái nhìn đến nỗi khổ của nữ tỳ Chúa, và nhớ đến con, Chúa không quên nữ tỳ Chúa, và ban cho nữ tỳ Chúa một con trai, thì con sẽ dâng nó cho Chúa trọn đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó”. Đang lúc Anna mải mê cầu nguyện trước mặt Chúa, thì Hêli để ý nhìn miệng bà. Vì Anna cầu nguyện thầm thĩ trong lòng, nên bà chỉ nhép môi, và không nói ra tiếng. Hêli tưởng bà say rượu, nên nói: “Chừng nào bà hết say? Bà hãy đi giã rượu đi!” Anna đáp lại rằng: “Thưa ông, tôi không khi nào uống rượu; vì tôi là người đàn bà vô phúc nhất, nên tôi không thể uống rượu và mọi chất làm cho say, nhưng tôi đã giãi bày tâm sự tôi trước nhan thánh Chúa. Ông đừng nghĩ rằng nữ tỳ của ông đây như một đứa con gái Bêlial; vì quá đau khổ và đắng cay, nên tôi đã tỏ bày tâm sự cho đến bây giờ. Bấy giờ Hêli nói: “Bà hãy về bình an, Thiên Chúa Israel sẽ ban cho bà điều bà xin”. Bà liền thưa: “Ước gì nữ tỳ của ông được đẹp lòng ông”. Bà lui ra ngoài, ăn uống và mặt bà không còn vẻ buồn sầu nữa. Sáng hôm sau, vợ chồng thức dậy, thờ lạy Chúa, rồi trở về nhà ở Ramtha. Elcana ăn ở với bà Anna, và Chúa nhớ đến bà. Sau một thời gian, Anna có thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Samuel, vì bà đã xin Chúa ban nó cho bà.

Đó là lời Chúa.

LỜI CHÚA: Mc 1, 21-28

“Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

(Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi, và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:              Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Thế nghĩa là gì?Lời giảng thì mới mẻ,
người giảng lại có quyền. Ông ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh” 
(Mc 1, 21-28)

   1/ Lời giảng mới mẻ:

– Nội dung: Chúa cải tạo luật cũ ràng buộc, nặng nề, lỗi thời…

   Xưa dậy: “mắt thế mắt, răng đền răng… nay Ta dậy: hãy yêu kẻ thù, cầu nguyện cho nó…

   Xưa dậy: “không được ngoại tình… nay Ta dậy: ai nhìn phụ nữ mà thèm muốn thì đã ngoại tình trong lòng rồi…

   Xưa cho đa thê và cho ly dị… Nay Ta cấm đa thê và ly dị…

   2/ Người dậy có uy quyền:

– Chúa làm trước, dậy sau nên lời dậy rất thực tế và dễ hiểu, có sức tuyết phục như uy quyền khiến người ta nghe theo… các kinh sư dậy lý thuyết suông, chính các ông không thực hành.

– Uy quyền của Chúa thể hiện ngay trước mắt dân chúng qua việc Chúa xua đuổi quỷ ô uế ám hại người ta. Nó phải tuân lệnh Chúa.

***********

            Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dậy con trong đêm tối… (Nguyễn Duy).    

WGPKT(09/01/2022) KONTUM