12.01.2022 – Thứ Tư Tuần I Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Sm 3, 1-10. 19-20

“Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.

Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, trẻ Samuel phục vụ trước mặt Hêli. Thời ấy, ít khi Chúa phán và hiện ra. Ngày nọ, Hêli đang nằm tại chỗ mình, mắt ông đã loà và không còn thấy được: Đèn chầu chưa tắt, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt hòm bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Này con, ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: “Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: “Samuel! Samuel!” Và Samuel thưa: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa. Toàn dân Israel, từ Đan tới Bersabê, đều nhận biết Samuel là tiên tri trung thực của Chúa.

Đó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:  Mc 1, 29-39

“Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                     Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Đức Giêsu chữa nhiều người mắc đủ các bệnh tật  và trừ nhiều quỷ mà không cho chúng nói…
Vì chúng biết Người là ai”
(Mc 1, 29-39)

   1/ Chúa Giêsu không phải là bác sỹ, Ngài đến để rao giảng Tin Mừng chứ không phải để trị bệnh cho dân.

   2/ Trong khi rao giảng Chúa Giêsu chữa các bệnh tật với mục đích:

– Chứng minh Ngài là Thiên Chúa quyền năng.

– Ngài là Thiên Chúa giầu lòng thương xót (Ep 2, 4).

– Ngài làm ứng nghiệm lời các tiên tri báo trước về Ngài: Người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng (Mt 11, 5).

– Ngài mời gọi người ta tin theo Ngài (phép lạ chỉ xẩy ra cho ai có lòng tin mà thôi).

   3/ Tại sao Chúa không cho quỷ làm chứng cho Chúa?

Quỷ xấu xa tự bản chất, nơi chúng không có gì là tốt cả, do đó nó có làm chứng cũng chỉ vì ý đồ xấu mà thôi.

– Quỷ rêu rao quyền năng Chúa chắc chắn dư luận xôn xao, làm cớ cho các lãnh đạo ra tay trước thời điểm đã ấn định.

            Lạy Chúa Giêsu! Chúng con tin Chúa là Thiên Chúa quyền năng, nhân từ. Xin chữa lành bệnh tật hồn xác chúng con và cho chúng con ơn can đảm làm chứng cho Chúa. Amen.   

WGPKT(09/01/2022) KONTUM