14.01.2022 – Thứ Sáu Tuần I Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 8,4-7.10-22a

“Các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua”.

Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, tất cả các kỳ lão Israel tập họp lại và đến cùng Samuel ở Ramtha, và nói với người rằng: “Nay ông đã già rồi và con cái ông không đi trong đường lối của ông; vậy ông hãy đặt lên cho chúng tôi một nhà vua, để xét xử chúng tôi, như tất cả các dân tộc khác”. Lời ấy làm cho Samuel phật lòng, vì họ đã nói: “Ông hãy cho chúng tôi một nhà vua, để xét xử chúng tôi”. Samuel cầu nguyện cùng Chúa. Và Chúa phán cùng ông rằng: “Ngươi cứ nghe theo dân trong những gì họ sẽ nói với ngươi, vì không phải họ khinh bỉ ngươi, mà là khinh bỉ Ta, để Ta không còn cai trị họ nữa”. Vậy Samuel đã nói tất cả những lời Chúa cho dân nghe khi họ xin một nhà vua. Người nói: “Đây là quyền bính của vua sẽ cai trị các ngươi: Ông sẽ bắt con trai các ngươi xung vào đoàn chiến xa và đoàn kỵ binh, và họ sẽ chạy trước xa giá của ông. Ông cắt đặt người thì chỉ huy một ngàn, người thì chỉ huy năm mươi binh lính, kẻ thì cày ruộng gặt lúa, người thì chế tạo quân cụ và chiến xa. Còn con gái các ngươi, ông sẽ bắt làm thợ sản xuất dầu thơm, nấu ăn và làm bánh. Còn đồng ruộng các ngươi, vườn nho, vườn ô liu tốt nhất của các ngươi, ông sẽ tịch thu và ban cho các đầy tớ của ông. Ông sẽ đánh thuế một phần mười vào mùa màng và vườn nho các ngươi, để nuôi các vị thái giám và đầy tớ của ông. Ông sẽ bắt tôi tớ trai gái, các thanh niên cường tráng và cả lừa của các ngươi mà xung vào công việc của ông. Ông sẽ đánh thuế một phần mười vào đoàn vật của các ngươi, và chính các ngươi sẽ trở thành nô lệ của ông. Trong ngày đó, các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua mà các ngươi tuyển chọn, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua!” Nhưng dân không muốn nghe lời Samuel, và nói với người rằng: “Không, chúng tôi phải có vua, chúng tôi phải giống như mọi dân tộc khác; nhà vua sẽ xét xử chúng tôi, sẽ đi trước chúng tôi, và sẽ đánh giặc cho chúng tôi”. Samuel nghe tất cả những lời dân nói, và thưa lại cùng Chúa. Nhưng Chúa nói cùng Samuel rằng: “Ngươi cứ nghe họ và thiết lập cho họ một nhà vua”.

Đó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:  Mc 2, 1-12

“Con Người có quyền tha tội dưới đất”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, tội lỗi con được tha”. Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: “Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa”. Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: “Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: “Tội lỗi con được tha” hay nói: “Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất”. – Người nói với kẻ bất toại: “Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà”. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:               Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: Này con! Tội con được tha rồi… Mấy kinh sư nghĩ Chúa nói lời phạm thượng… Chúa Giêsu phán: Để các ông biết ở dưới đất Con Người có quyền tha tội. Người truyền cho kẻ bại liệt: Đứng dậy, vác chõng mà về… anh ta liền đứng dậy ngay…” 
(Mc 2 1-12)

   1/ Chỉ mình Thiên Chúa có quyền tha tội. (Đức Mẹ chỉ cầu bầu chứ không tha được tội)

   2/ Chúa Giêsu tuyên bố “Tha tội” là Chúa xưng mình là Thiên Chúa.

   3/ Chúa chứng minh quyền tha tội của mình bằng 1 phép lạ tỏ tường: “Người bại liệt khỏi tức thì”.

   4/ Phép lạ chỉ xẩy ra cho kẻ có lòng tin. Người bại liệt cũng như những người khiêng có lòng tin tuyệt đối nơi Chúa (rỡ mái nhà thả bệnh nhân xuống vì dân đông quá.)

   5/ Chúng ta có bổn phận giúp nhau đến với Chúa để đón nhận niềm tin, lòng sám hốiơn tha tội. (nếu họ không đi được thì hãy khiêng họ đến).

   6/ Muốn được tha tội cũng phải có lòng tin, kèm theo lòng sám hối thì tội mới được tha. Thiếu 1 trong 2 điều kiện trên, chẳng tội nào được tha.

   Anh trộm lành trên cây thập tự:

– Sám hối: “chịu đóng đinh thế này là xứng với việc ta làm…

– Tin Tưởng: “Lạy Ông! khi nào về nước của Ông, xin Ông nhớ đến con”.

– Kết quả: “Tôi bảo thật anh: Ngay chiều nay, anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi”.

***********

Hãy sám hối, hãy ăn năn vì Nước trời đã gần. Hãy sám hối, hãy ăn năn và tin vào phúc âm (Ng. Hữu).    

WGPKT(09/01/2022) KONTUM