15.01.2022 – Thứ Bảy Tuần I Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 9,1-4.17-19; 10,1a

“Này là người mà Chúa nói đến. Saolê sẽ cai trị dân Người”.

Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Lúc bấy giờ có một người thuộc dòng dõi Bengiamin tên là Cis, con trai của Abiel, Abiel con ông Sêror, Sêror con ông Bêcora, Bêcora con ông Aphia, Aphia con một người dòng dõi Bengiamin. Cis là một người cường tráng. Ông có một con trai tên là Saolê rất đẹp trai và tốt lành, không một con cái Israel nào xinh đẹp bằng chàng và anh ta cao hơn mọi người từ vai trở lên. Vậy ông Cis, cha của Saolê, lạc mất mấy con lừa cái, nên ông bảo con ông là Saolê rằng: “Con hãy đem một đứa đầy tớ theo con, và đi tìm mấy con lừa”. Họ đi khắp miền núi Ephraim, sang vùng Salisa mà không tìm thấy, họ liền sang vùng Salim, cũng không tìm thấy, đoạn qua vùng Giêmin, cũng chẳng thấy. Khi Samuel vừa thấy Saolê, thì Chúa phán cùng ông rằng: “Này là người Ta đã nói với ngươi, chính người này sẽ cai trị dân Ta”. Saolê đến gần Samuel đang đứng ở giữa cửa và nói rằng: “Tôi xin ông làm ơn chỉ giùm nhà của vị tiên tri ở đâu?” Samuel trả lời Saolê rằng: “Chính tôi là vị tiên tri đây; xin mời anh đi trước tôi lên lầu, để hôm nay các anh sẽ dùng bữa với tôi, rồi ngày mai tôi sẽ cho anh về. Tất cả những gì anh đang có trong lòng, tôi sẽ chỉ bảo cho anh”. Samuel lấy bình dầu đổ trên đầu Saolê, rồi hôn anh và nói rằng: “Đây Thiên Chúa xức dầu phong anh làm vua thống trị cơ nghiệp của Người, và anh sẽ cứu dân Người thoát khỏi kẻ thù ở chung quanh”.

Đó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:  Mc 2, 13-17

“Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:               Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Chúa đi ngang qua, thấy ông Lêvi đang ngồi thu thuế, Chúa bảo: Hãy theo tôi… Ông liền đứng dậy đi theo Người” 
(Mc 2, 13-17)

   1/ Chúa Giêsu không ngại nhận một người thu thuế (bị liệt vào hàng tội lỗi) vào đoàn tông đồ của Chúa.

   2/ Chúa muốn cho mọi người biết mọi người đều được quyền góp phần vào công trình cứu độ của Chúa. Cũng như trong gia phả của Chúa Giêsu có ghi tên cả những người không ra gì nhất là cả những phụ nữ lầm lỗi: Tama loạn luân với bố chồng; Rakhap làm điếm, Betseva ngoài tình… Thế mà vẫn được đứng vào hàng ngũ các bà tổ của Đấng Cứu Thế.

   3/ Đương nhiên theo Chúa thì phải hoán cải bỏ đường cũ, theo đường chân lý của Chúa… Lêvi đã đứng ngay dậy, bỏ bàn thu thuế đi ngay với Chúa.

   4/ Chúa luôn bênh vực những tội nhân sám hối: “Tôi đến để kêu gọi những người tội lỗi, không phải người công chính”.

   Thật ra chẳng có người công chính: Trước nhan Chúa chẳng có ai là công chính (Tv 142, 2). Ai nghĩ mình công chính là tự phong mà thôi.

   “Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi; đã mang tội khi mẹ mới hoài thai” (Tv 50, 7).

   Hành động của Chúa là dứt khoát: “Bỏ 99 con chiên không lạc trên đồi để đi tìm một con chiên lạc… Tìm thấy thì vui mừng vác nó trên vai đưa về đàn”.

   Kết luận:

– Hãy khiêm tốn thú nhận tội lỗi của mình, không lên mặt với ai.

Sám hối không bao giờ muộn.

– Cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa, không bao giờ muộn, không bao giờ thừa, dù mình tội lỗi, yếu đuối tới đâu đi nữa, quyết tâm trở về là có ngay vòng tay của Chúa là Cha nhân hẬu.

***********

Con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ôi… (Hùng Lân)    

WGPKT(09/01/2022) KONTUM