14/5/2022 – Thứ Bảy. Thánh Matthia Tông Đồ

Thánh Matthia Tông Đồ, lễ kính

BÀI ĐỌC I: Cv 1, 15-17. 20-26

“Matthia trúng thăm, ông được kể vào số mười một Tông Đồ”.

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông có chừng một trăm hai mươi người) mà nói: “Hỡi anh em, phải ứng nghiệm lời Thánh Kinh mà Thánh Thần đã dùng miệng Đavít để tiên báo về Giuđa, kẻ hướng dẫn những người bắt Chúa Giêsu. Hắn cũng là một trong số chúng ta, đã thông phần chức vụ của chúng ta. Vì chưng, trong Thánh vịnh có chép rằng: “Trại của nó sẽ trở nên hoang vắng, và không một ai ở lại trong đó, và một người khác sẽ lãnh lấy chức vụ của nó”. Vậy trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một trong những người có mặt đây, để cùng với chúng ta làm chứng Người đã sống lại”.

Họ giới thiệu hai người: ông Giuse, tức Barsabba, biệt danh là Công chính, và ông Matthia. Đoạn họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chức vụ và tước hiệu Tông đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó”. Thế rồi họ bỏ thăm và Matthia đã trúng thăm: ông được kể vào số với mười một Tông đồ.

Đó là lời Chúa.

Lời Chúa: Ga 15, 9-17

“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                         Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Không phải anh em đã chọn Thầy
nhưng chính Thầy đã chọn anh em…
Và sai đi để anh em mang lại nhiều hoa trái…”

  1/ Rõ ràng Chúa Giêsu không trực tiếp chọn Thánh Mathia vào hàng tông đồ.

  2/ Thánh Phêrô dùng quyền Chúa trao, chủ trì cuộc bầu chọn này. Mathia đã được gia nhập hàng ngũ các tông đồ… như những vị được Chúa chọn.

  3/ Thánh Phêrô dùng quyền nhưng không độc tài, mánh lới như nhiếu thủ lãnh thế gian… mà rất công tâm, dân chủ, minh bạch… đó chính là đường lối Chúa, là luật “Yêu thương nhau như Thầy yêu thương

   4/ Thách đố lớn nhất ngày nay là thể hiện lòng trung thành với Chúa Giêsu qua lòng khiêm tốn, tôn kính vâng phục Giáo hội qua các đấng bản quyền nhất là Đức Giáo Hoàng: “Ai nghe lời các con là nghe lời Ta, ai khi dể các con là khi dể Ta, ai khi dể Ta là khi dể Đấng đã sai Ta” (Lc 10, 16).

    Ai đến với chúng ta nói những điều không hợp truyền thống đạo lý công giáo… như nhóm “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”. chúng ta hỏi họ; “Ai sai các anh đến đây?” nếu không phải do các đấng bản quyền sai tới thì yêu cầu họ đi chỗ khác.

WGPKT(08/05/2022) KONTUM