Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Phan Kế Bính

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Linh mục Antôn Phan Viết Trí

(Đang phục vụ tại Giáo Xứ Kon Trang Mơnei, Giáo Hạt Đăk Hà)

Trân trọng báo tin:

Ông Cố PHÊRÔ PHAN KẾ BÍNH

Sinh năm 1943, tại Hà Tĩnh

Địa chỉ: Giáo Xứ Thịnh Lạc, Giáo Phận Hà Tĩnh

Đã được Chúa gọi về lúc 12g00 thứ Bảy, ngày 08 tháng 01 năm 2022

Hưởng thọ 79 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 14g00 thứ Hai, ngày 10.01.2022

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Thịnh Lạc, Giáo Phận Hà Tĩnh

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ PHÊRÔ sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

 

WGPKT(08/01/2022) KONTUM