20.01.2022 – Thứ Năm Tuần II Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7

“Thân phụ tôi là Saolê định giết anh”.

Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Đavít trở về, các phụ nữ từ mọi thành phố Israel đều tuôn ra ca hát nhảy múa với đàn địch trống phách, vui vẻ đón vua Saolê. Các phụ nữ nhảy múa xướng hoạ rằng: “Saolê giết một ngàn, và Đavít giết mười ngàn”. Saolê bực tức lắm, vì lời ca ấy làm phật lòng ông, ông nói: “Họ tặng Đavít mười ngàn, còn Ta chỉ có một ngàn, như vậy y chỉ còn thiếu có ngai vàng”. Từ ngày đó trở đi, Saolê nhìn Đavít với vẻ mặt căm tức. Saolê bàn với con ông là Gionathan và tất cả những cận thần của ông để sát hại Đavít. Nhưng Gionathan con của Saolê rất thương mến Đavít, nên tiết lộ cho Đavít rằng: “Thân phụ tôi là Saolê tìm kế giết anh đấy”. Vì thế, tôi xin anh sáng mai nên thận trọng và tìm nơi kín đáo mà ẩn mình. Tôi sẽ ra đứng gần cha tôi ngoài đồng nơi anh ẩn trốn, tôi sẽ nói chuyện anh với cha tôi, tôi thấy thế nào, rồi sẽ báo cho anh biết”. Vậy Gionathan khen Đavít với cha ông là Saolê, ông nói: “Tâu phụ vương, xin chớ hãm hại tôi tớ của phụ vương là Đavít, vì anh không có lỗi gì đến phụ vương, và anh đã lập nhiều công trạng cho phụ vương: Anh đã liều mạng sống và hạ sát nhiều tên Philitinh; Chúa đã dùng anh mà giải thoát toàn dân Israel. Phụ vương đã mục kích và đã hân hoan, vậy tại sao phụ vương toan đổ máu người vô tội, khi định giết Đavít là kẻ không có lỗi gì?” Saolê nghe Gionathan nói như vậy thì nguôi giận mà thề rằng: “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, nó sẽ không bị giết”. Gionathan gọi Đavít và thuật lại cho anh nghe tất cả các lời ấy, rồi dẫn Đavít đến trước Saolê, và anh hầu cận Saolê như trước.

Đó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:  Mc 3, 7-12

“Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Người ta lũ lượt đến với người…
Các bệnh nhân đổ xô đến để sờ vào người” 
(Mc 3, 7- 12)

1/ Dân chúng khắp nơi đến với Chúa để được: xem thấy Người, một người quyền uy làm nhiều dấu lạ.

   2/ Dân chúng khắp nơi đến với Chúa để được: nghe Người giảng dậy vì giáo lý thì mới mẻ, người dậy lại có uy quyền, không như các kinh sư…

3/ Dân chúng khắp nơi đến với Chúa để được: Người chữa lành bệnh tật (tất cả ai tin Người đều được chữa khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền).

   Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và cho đến muôn đời” (Dt 13, 8).

   Tại sao ngày nay chúng ta không hăm hở đến với Đức Kitô để chiêm ngắm Người, để nghe lời Người, để được Người chữa lành bệnh tật hồn xác?

   Người là chân thiện mỹ tuyệt đối chiêm ngắm Người chúng ta nên phong phú.

   Lời Người ban sự sống đời đời, tới nghe sẽ được sống.

   Người là Đấng chữa lành. Chúng ta ai cũng đầy tham, sân, si, cần đến với Người để được giải thoát.

   Ít đến với Người chỉ tại chúng ta kém Đức tin nên bệnh tật linh hồn chúng ta không được chữa lành, tội lỗi cứ tràn lan khắp nơi…

   Ly Chúa! xin “thêm Đc tin cho chúng con...”

WGPKT(17/01/2022) KONTUM