24.01.2023 – Mồng 3 Tết – Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM QUÝ MÃO

Mồng Ba : Thánh hoá Công Ăn Việc Làm

Bài đọc 1: St 2,4b-9.15

Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để con người canh tác và coi sóc đất đai.

Bài trích sách Sáng thế.

4b Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, 5 chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để cày cấy đất đai. 6 Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. 7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.

9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến mọc lên từ đất đai đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. 15 Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.

Đáp ca: Tv 103,1bc và 14a.14b-15.20-21.22-23.24 (Đ. c.1bc)

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

1bLạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,1cChúa muôn trùng cao cả !14aNgài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc,
làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

14bTừ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,15chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người,
xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,
nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

20Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối,
chốn rừng sâu, muôn thú tung hoành.21Tiếng sư tử gầm lên vang dội,
chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

22Ánh dương lên, chúng bảo nhau về,
tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ.23Đến lượt con người ra đi làm lụng,
những mải mê tới lúc chiều tà.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

24Công trình Ngài, lạy Chúa,
quả thiên hình vạn trạng !
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !

Bài đọc 2: Cv 20,32-35

Những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, chính đôi tay này tự cung cấp lấy.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

32 Khi ấy, ông Phao-lô ngỏ lời cùng các kỳ mục trong cộng đoàn Ê-phê-xô rằng : “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.

33 “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai, tôi đã chẳng ham. 34 Chính anh em biết rõ : những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. 35 Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận.”

Tin Mừng:Mt 25,14-30

Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.

Suy niệm: Lm Tađêô Võ Xuân Sơn

GIÁ TRỊ CỦA LAO ĐỘNG

Khởi đầu năm mới, chúng ta hướng lòng lên Chúa, xin ơn thánh hóa cho công ăn việc làm, thánh hóa giá trị và ý nghĩa của lao động.

Khi tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa đã muốn tháp nhập lao động vào chương trình của Ngài, sau khi thiết định vũ trụ, Ngài đặt lao động vào bàn tay con người với quyền chiếm hữu và cai quản trái đất. mỗi người với công việc riêng của mình đều cộng tác vào công trình sáng tạo. Việc lao động của con người chính là sự triển nở của tạo vật, sự chu toàn ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta luôn nài xin Chúa đổ ân sủng, tình yêu vào trong công việc của chúng ta, để chúng ta có đủ khả năng chấp nhận những biến cố sẽ đến trong ngày mai và tương lai đang tới.

Việc làm là một định luật muôn thuở của con người, qua sự làm việc nói lên một lương tâm lành mạnh và ngay thẳng, phản ánh cái tinh túy nhất của kinh nghiệm luân lý nhân loại. Nhiều người thích lười biếng nhưng lại muốn được sung túc. Thánh Phaolô tông đồ đã lớn tiếng răn dạy về sự sai lầm của những người từ khước việc làm: “Vậy họ đừng ăn nữa”. Ở không là một sự hư đốn, người lãnh một nén bạc đã có thái độ này, và đã bị ông chủ đánh giá là gia nhân xấu và biếng nhác, nên người nào có thì lại cho thêm, còn người nào không có thì ngay cái đang có cũng bị lấy đi.

Chúng ta cần phải trân quý việc làm lao động tốt, tài khéo léo và tinh thần làm việc của người nông dân, của người biết chăm chút làm ăn, tảo tần xây dựng cuộc sống với giọt mồ hôi và đôi tay của mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn đó những nỗi nhọc nhằn của lao động, vì là một dự kiến nền tảng của đời sống con người, nên lao động đã bị tội lỗi ảnh hưởng sâu xa ngay từ trang đầu Sáng thế ký, con người phải đổ mồ hôi trán mới có ăn. Khổ nhọc hằng ngày khi lao động đánh dấu việc thực hiện quyền bính mà Thiên Chúa đã ban cho con người trên các tạo vật, và đã đem lại giá trị cứu chuộc của lao động, lao động sẽ sinh ra hoa quả tự nhiên, ai trồng nho sẽ được hưởng hoa trái, ai xây nhà sẽ có nơi trú ẩn.

Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, soi sáng công việc lao động bằng chân lý và ánh sáng Tin Mừng. Qua tấm gương Đức Giêsu con bác thợ mộc, lớn lên trong khung cảnh của một gia đình lao động; qua tấm gương của Thánh Phaolô, Ngài đã đích thân làm việc tay chân, và lấy rất làm vinh dự “hãy làm việc đừng vì của ăn hay hư nát, nhưng để có được lương thực trường tồn đem lại vinh phúc trường sinh”. Đức Giêsu đến và Ngài đã đem Vương Quốc Ngài đến, đây là công việc chính yếu của Ngài, Vương Quốc phải vượt lên trên hết. Các điều khác như: ăn, uống, mặc không phải là không quan trọng, nhưng ai quá lo lắng, bận tâm với các điều đó đến nỗi mất cả Vương Quốc thì sẽ thiệt thân, sẽ mất tất cả, cho dù họ có chinh phục được cả vũ tụ này đi chăng nữa, mọi sự đều lu mờ trước sự tuyệt đối của Thiên Chúa.  Trong thế giới này, mọi cục diện sẽ qua đi, chỉ có cái gì gắn bó hoàn toàn với Thiên Chúa mới tồn tại bền vững.

Với cái nhìn như thế, chúng ta phải biết đặt lao động vào đúng chỗ của nó, để nhận ra giá trị tích cực của lao động. Đức Giêsu đã dùng những hình ảnh và lối so sánh của thế giới lao động như: Mục tử, người làm vườn nho, người gieo giống, công việc của mùa gặt, chài lưới, nén bạc chốn giấu không sinh lời để giúp chúng ta hiểu và ý thức về sự cao quý của việc lao động. Quả thật, nhìn vào thực tại, chúng ta thấy cả một thế giới đang làm việc, người nông dân trên đồng, công nhân trong công xưởng, người nội trợ quét nhà…tất cả đều trong tinh thần liên đới nhân sinh với điều kiện của mình. Thánh Phaolô khuyên: Xa lánh những người bạn sống trong ươn hèn, thời gian quang lâm đã gần kề!

Trong ngày đầu năm mới Quý Mão này, chúng ta xin ơn thánh hóa công ăn việc làm, xin Chúa cho mỗi chúng ta biết chu toàn sứ mạng cai quản và hoàn thiện công trình sáng tạo của Thiên Chúa đã ban. Xin cho chúng ta ý thức về bậc thang giá trị của lao động.

WGPKT(20/01/2023) KONTUM