26/3/2022 – Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay

BÀI ĐỌC I: Hs 6, 1b-6

“Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ”.

Bài trích sách Tiên tri Hôsê.

Đây Chúa phán: Trong cảnh khốn khổ, từ ban mai, họ chỗi dậy chạy tìm kiếm Ta. “Hãy đến, và chúng ta quay trở về với Chúa, vì Chúa bắt chúng ta, rồi sẽ tha chúng ta; Chúa đánh chúng ta, rồi sẽ lại chữa chúng ta. Sau hai ngày Người cho chúng ta sống lại, đến ngày thứ ba, Người đỡ chúng ta đứng lên, và chúng ta sẽ sống trước mặt Người. Chúng ta hãy nhận biết Chúa và hãy ra sức nhận biết Chúa. Người sẵn sàng xuất hiện như vừng đông, và sẽ đến cùng chúng ta như mưa thuận và như mưa xuân trên mặt đất”. Hỡi Ephraim, Ta sẽ làm gì cho ngươi? Hỡi Giuđa, Ta sẽ làm gì cho ngươi? Tình thương các ngươi như đám mây ban sáng, như sương sớm tan đi. Vì thế, Ta dùng các tiên tri nghiêm trị chúng, và Ta dùng lời từ miệng Ta phán ra mà giết chúng. Án phạt các ngươi bừng lên như ánh sáng. Vì chưng, Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu.

Đó là lời Chúa.

Lời Chúa: Lc 18, 9-14

“Người thu thuế ra về được khỏi tội”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội”. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Đó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                          Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Người này trở về nhà, đã được nên công chính,
còn người kia thì không”

   1/ Người tự nhận mình là kẻ bất chính trước mặt Chúa thì được ơn công chính hóa.

   2/ Người tự hào là công chính trước mặt Chúa thì lại bị Chúa coi là kẻ bất chính.

   3/ Đức Maria nói: Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1, 52).

   4/ Đức Mẹ xưng ra thân phận “Nữ Tỳ Hèn Mọn” nên được Chúa nâng lên làm “Mẹ Thiên Chúa”.

   5/ Khi Chúa kêu gọi Lêvi, người thu thuế làm tông đồ Chúa, ông vui mừng mời Chúa và các môn đệ dùng bữa, có các bạn thu thuế của ông cùng những người tội lỗi đồng bàn với Chúa, những thầy Pharisêu mới nói với các môn đệ Chúa: “sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và quân tội lỗi?”

   Chúa trả lời: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người bệnh mới cần. Tôi đến không phải để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

   6/ Dâng nhiều của lễ toàn thiêu, sát tế… mà kì thị, khi dể người khác thì cũng vô ích, như lời tiên tri Hôsê: “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn được của lễ toàn thiêu” (Hs 6, 6).

   7/ Thánh vịnh 142, 2 viết: “Trước nhan Chúa chẳng có ai là công chính”. Còn kinh Vực sâu, Tv 129 thì viết: “Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được” (c 3).

   Người kiêu ngạo như đỉnh núi, kẻ khiêm nhường như thung lũng… nước mưa trên đỉnh chẩy tuột xuống thung lũng làm cho đất phì nhiêu, cây cối um tùm… con đỉnh núi thì khô cằn, trơ trụi…

   Lạy Chúa! Nếu Chúa cho con một điều ước như vua Salômôn xưa thì con sẽ không xin ơn khôn ngoan để cai trị ai mà chỉ xin ơn sám hối hôm nay và mãi mãi. Amen.

***********

Hồn tôi hân hoan, hân hoan mừng hát, vì danh Giavê, Giavê là Thánh. Người không thương ai kiêu căng giầu có nhưng ai khiêm nhu nghèo khó Chúa dủ tình xót thương. (LM. Thành Tâm).    

WGPKT(20/03/2022) KONTUM